02 februari 2018

Antwoord van de CDA fractie Den Haag over dossier Airport Lelystad

Geachte meneer Keizer, beste fractieleden,

Als woordvoerder luchtvaart binnen de CDA  2e Kamerfractie, wil ik namens de gehele CDA fractie jullie allereerst bedanken voor het delen van jullie zorgen. Ik ben mij zeer bewust van de zorgen die er zijn over de komst van vliegveld Lelystad. Daarover is onze fractie al geruime tijd met elkaar uitvoerig in gesprek. Ook heb ik verschillende werkbezoeken gebracht in Overijssel, Gelderland en Flevoland. Ben in gesprek geweest met CDA leden en volksvertegenwoordigers, maar ook met bezorgde burgergroepen.

De belangen lopen zoals u ook weet zeer uiteen. In Overijssel, Gelderland en Friesland maakt u zich zorgen over onder andere het proces, kwaliteit van de leefomgeving, het geluid en milieuschade en de mogelijke terugloop in recreatie en toerisme. En in Flevoland gaat het over de werkgelegenheid en de economische kansen die het vliegveld kan bieden. In de regio Schiphol gaat het over de groei van de mainport. Wij delen dan ook de zorgen die u heeft over de impact van de komst van het Vliegveld.

De fouten in de berekening van de Milieueffectrapportage (MER) hadden niet gemaakt mogen worden en de manier waarop het gehele proces verlopen is, is dan ook schandalig.  Zoals u weet wordt op dit moment de MER analyse opnieuw uitgevoerd. Voor ons zullen de conclusies van de commissie dan ook zeer zwaar wegen in het besluit dat genomen zal moeten worden. Onze  fractie zal alle belangen zorgvuldig meenemen in de besluitvorming.

Verwacht wordt dat eind januari / begin februari  de nieuwe feiten en correcte cijfers van het MER rapport door de minister gepresenteerd worden en aangeboden aan de MER commissie voor advies. Met de nieuwe conclusies van de MER commissie en het standpunt van de minister zal de CDA fractie een weloverwogen en goede afweging maken. Een van de belangrijke punten hierbij zijn de effecten van de geplande vlieghoogtes op de geluidsnormen en richtlijnen. Wat voor ons voorop staat is dat de stappen in dit proces zorgvuldig moeten verlopen en er mag geen enkele stap worden overgeslagen.

Ik hoop hiermee enigszins uw vragen en gevoel van onrecht te hebben kunnen beantwoorden. Ook al weet ik dat dit in de huidige fase helaas niet helemaal mogelijk is. De fractie zal zorgvuldig en zeer nauw dit proces op de voet blijven volgen. U kunt bij mij altijd terecht met uw vragen en zorgen.

Met vriendelijke groet,

Mustafa Amhaouch

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.