09 september 2020

Brief: extra gelden voor dorps- en buurthuizen

Naar aanleiding van een Kamerbrief van de minister van Binnenlandse Zaken en de staatssecretaris van Financiën-Fiscaliteit heeft de fractie van het CDA Hellendoorn een brief gestuurd naar het college van de gemeente Hellendoorn. In deze brief, die hier volledig te lezen is, stellen we vragen aangaande de beschikbare gelden om extra uitgaven te doen richting dorps- en buurthuizen. 

Vanuit deze brief is duidelijk geworden dat het ministerie 17 miljoen euro beschikbaar stelt om gemeente te compenseren voor de extra uitgaven voor dorps- en buurthuizen. Deze extra uitgaven bestaan uit het kwijtschelden van huur en het compenseren van tegenvallende inkomsten uit bijvoorbeeld horeca en zaalverhuur van buurt- en dorpshuizen. Dit bedrag zal worden toegevoegd aan de algemene uitkering van het gemeentefonds.

In de brief stellen we enkele vragen aan het college over de mogelijkheden voor onze gemeente. 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.