10 juni 2021

CDA wil veiliger zebrapad Kruidenwijk

Nijverdal – In de debatronde van dinsdag 8 juni heeft CDA Hellendoorn aandacht gevraagd voor de veiligheid van het zebrapad tussen Kruidenwijk-Oost en het scholencluster rondom het Kuperserf.

Een tijd geleden heeft het CDA gevraagd om de schoolzones bij de Es en de Brug te realiseren. Dit is destijds ook gebeurd. In de Kruidenwijk ligt ook al een schoolzone, echter is er aandacht nodig voor de veiligheid van het zebrapad aan de Kruidenlaan ter hoogte van Columbus Junior, tegenover de Klaproos. Deze oversteek wordt veel gebruikt door schoolgaande kinderen vanaf Kruidenwijk Oost en het aantal kinderen zal met de nieuwbouw in de Heemtuin zijn toegenomen. Met name vanaf de Helmkruidlaan geven veel automobilisten flink gas in de flauwe bocht richting het zebrapad wat voor gebruikers van het pad gevaar oplevert. De vraag die het CDA aan wethouder Nijhof heeft gesteld is of dit zebrapad voorzien kan worden van bijvoorbeeld opvallende gekleurde zuilen net als aan de andere kant van het scholencluster (de Jumbo zijde). Of mogelijk kan op de weg “schoolzone” met afschrikkende “dikke witte ribbels” worden aangeven zodat je als automobilist tijdig gewaarschuwd wordt dat je een schoolzone binnen rijdt. Het college erkende het probleem en de wethouder heeft toegezegd de veiligheid van dit zebrapad nader te zullen onderzoeken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.