13 april 2021

Drugsgebruik toevoegen aan preventie akkoord

Op 25 maart ontvingen wij een B&W nota over het nieuw op te stellen lokaal preventie akkoord. Het CDA is blij met dit voorgenomen besluit dat een impuls moet geven aan de lokale samenwerking en het bevorderen van een gezonde leefstijl van onze inwoners. In dit voorstel wordt de focus gelegd op preventiebeleid ten aanzien van roken, alcohol en/of overgewicht. Dit vinden wij goede thema’s, echter missen wij het thema 'drugs'.

In de informatiesessie met zowel de politie als MEE (Meedoen Mogelijk Maken) kwam naar voren dat er drugsoverlast/drugsproblematiek is in onze gemeente. Ook heeft het CDA meermaals aandacht gevraagd voor de gevaren van drugsgebruik waaronder lachgas. In de voorwaarden om in aanmerking te komen voor het uitvoeringsbudget staat dat er thema’s toegevoegd kunnen worden aan het preventieakkoord. Daarom wil het CDA het college vragen het thema 'drugs' toe te voegen aan het preventieakkoord.

In de rondvraag van de debatronde op 13 apri hopen we een reactie van het college te horen op ons voorstel. 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.