17 januari 2018

Even Buurten bij de Woningstichting Reggewoon

Een prettig en goed gesprek met directeur bestuurder John Olde Olthof en enkele medewerkers van Reggewoon, samen met een aantal Raadsleden en kandidaat Raadsleden van ons CDA.

Het kersverse ondernemingsplan 2018-2022 van Reggewoon is ons gepresenteerd en besproken. Reggewoon bezit zo'n 5000 wooneenheden, waarvan 3600 in onze gemeente. Reggewoon stond en staat, ook landelijk, aangeschreven als een goede en solide betrokken, woningstichting.

Veel van de voorgenomen kernpunten in het ondernemingsplan; sluiten goed aan bij de aandacht aan de onderwerpen die ook in ons verkiezingsprogramma staan. Enkele van deze punten:

  • Aandacht voor betaalbare woningen ook voor jongeren
  • Investeren in renovaties, duurzaamheid, zonnepanelen zodanig dat in 2040 alle woningen van Reggewoon energieneutraal zijn
  • Spreiding van de woningen over de diverse dorpen en kernen

Kijk ook eens op de site van Reggewoon, https://www.reggewoon.nl/

voor meer informatie over het ondernemingsplan en het bijbehorende filmpje.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.