09 september 2021

Fietspad rotonde Helmkruidlaan - Baron van Sternbachlaan

Dinsdagavond 7 september, tijdens de debatronde van de gemeenteraad in het HvCB, stond het fietspad Helmkruidlaan-rotonde-Baron van Sternbachlaan als punt 4 op de agenda. Ondanks dat er al jarenlang onderzoeken, bijeenkomsten, overleggen en presentaties van de gemeente, PB en aanwonenden zijn geweest, zijn er toch veel aanwonenden heel erg geschrokken van de plannen om een fietspad aan te leggen aan de noordkant van de Helmkruidlaan.

In december 2019 hebben het CDA, GroenLinks en Lokaal Hellendoorn een motie ingediend om deze “Black Spot” aan te passen. De motie is destijds aangenomen.

Gisteravond was het voorstel van het CDA, eerst het stuk fietspad rotonde- Koersendijk aanleggen ipv het hele tracé in één keer. De rotonde , de “Black Spot” wordt hierdoor al gewijzigd en daardoor al veiliger gemaakt. Bovendien zouden we graag een goede oplossing willen voor de aansluiting van het fietspad van de Koningsvaren op de rotonde. Na monitoring kan dan gekeken worden of het aanleggen van het fietspad naar de Morgenster nog wel noodzakelijk is.

Wethouder Nijhof nam ons voorstel zeer serieus en gaat dit intern met de mensen van verkeer, bespreken.

We hebben daarbij nog wel extra aangegeven dat er wel vaart gemaakt moet worden met de plannen. Het CDA vindt verkeersveiligheid heel belangrijk!

Bovendien willen we graag dat aanwonenden mee kunnen denken in de planvorming, zodat we deze complexe situatie samen, met elkaar, kunnen oplossen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.