09 maart 2018

Hellendoornse gebruikers van de wet WMO tevreden

Sinds 2016 moeten alle gemeentes ‘cliëntervarings-onderzoek’ doen onder de gebruikers van de WMO. Het onderzoek toets de ervaringen van cliënten over de toegankelijkheid en kwaliteit van de hulp. Het onderzoek laat zien dat burgers van de gemeente Hellendoorn zeer tevreden zijn met de WMO-zorg van de  gemeente Hellendoorn. De overheveling van zorg van het rijk naar gemeentes is een gigantische operatie geweest die samenviel met een bezuinigingsslag van 30%.

  • Met de stelling “Ik wist goed waar ik moest zijn met de hulpvraag” was ruim 80% van de bevraagden het eens. Fijn dat de medewerkers met betrekking tot de WMO van de gemeente blijkbaar laagdrempelig en goed te bereiken zijn.
  • Op de stelling “Ik werd snel geholpen” meldt 81% het eens te zijn. Een mooie score, maar kan het nog beter?
  • Voorts gaf 85% van de bevraagden aan dat WMO-medewerkers de hulpvraag serieus namen, men voelt zich gehoord.
  • Dat ook gebruik gemaakt kan worden van een onafhankelijke cliëntadviseur  weet slechts 32% van de ondervraagden. Op dit punt is er dus nog echt wat te verbeteren!

Het CDA is blij met deze uitkomsten. Gezondheid en goede zorg is het allerbelangrijkste voor de mens. Ondanks de rijks bezuinigingen slaagt onze gemeente er in aan iedereen, jong of oud, de zorg te geven die nodig is. Dat betekent niet dat er geen fouten worden gemaakt, maar niemand staat op een wachtlijst en aan niemand wordt hulp geweigerd omdat het geld op is. Het CDA Hellendoorn vindt dan ook dat we dit zo moeten houden en, waar mogelijk, nog verbeteren!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.