02 maart 2020

Investeringsfonds Ruimte, Wonen (Binnen)steden en Retail

In de Provinciale Staten van Overijssel is woensdag 26 februari een voorstel aangenomen voor een investeringsfonds over Ruimte, Wonen (Binnen)steden en Retail fase 1.

In hoofdlijnen zijn er 3 zaken die voor onze gemeente van belang kunnen zijn, te weten:

  1. Ontwikkelen en uitvoeren woonafspraken
  2. Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad
  3. Stimuleren ruimtelijke kwaliteit van bebouwd gebied

Vanuit dit investeringsfonds ziet de fractie van het CDA Hellendoorn mogelijkheden om woningbouw op diverse plekken, waaronder de kleine kernen, in onze gemeente op gang te helpen. 

In een brief aan het college, die u hier vindt, vragen we onder andere naar deze mogelijkheden. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.