19 juli 2021

Jarenlange inzet CDA voor Haarle beloond: oversteek Stationsweg met N35 wordt ongelijkvloerse kruising

Besluit op hoofdlijnen:

  • Aanleg van een ongelijkvloerse kruising met rechts in- en uitvoegen op de N35
  • Uit projectbudget € 3,1 miljoen beschikbaar, voor de meerkosten van ca. € 0,6 miljoen staan de Provincie Overijssel en Gemeente Hellendoorn samen garant.
  • Gemeente Hellendoorn neemt de planuitwerking en realisatie ter hand.

Bij de aanpak van de verkeersveiligheid op de N35 tussen Nijverdal-Haarle en Raalte heeft het CDA Hellendoorn zich altijd ingezet om ook een oplossing te krijgen voor de oversteek bij de Stationsweg. Dat gebeurde door continu aandacht te vragen op allerlei niveaus: in onze eigen gemeente maar ook bij de provincie, Tweede Kamer en de minister zelf.

Er zijn diverse plannen geweest. Echter sneuvelden deze steeds op haalbaarheid, betaalbaarheid en het feit dat ze onvoldoende oplossing boden. In 2020 kwam er een doorbraak doordat er € 200 miljoen op tafel kwam voor maatregelen op de N35 (oversteek Tunnelweg, omleiding Mariënheem, oversteken tussen Raalte en Heino). Door aanpak van het gehele traject en een toekomstige rondweg om Mariënheem werden de reeds aangenomen tijdelijke aanpassingen heroverwogen. Daardoor konden financiële middelen anders worden ingezet.

Provincie Overijssel en gemeente Hellendoorn hadden voor de situatie bij de Stationsweg al een alternatief plan ontwikkeld. Dat is in het voorjaar van 2021 aangeboden aan de betrokken bestuurders en op 13 juli jl. is een besluit genomen.

CDA wethouder Jelle Beintema, die namens de gemeente Hellendoorn aan tafel zat bij het overleg met Rijk, provincie en buurgemeente Raalte, is uiteraard ontzettend tevreden met het behaalde resultaat voor Haarle:

“Er ligt nu echt een oplossing die we een aantal jaren geleden nog niet voor mogelijk hielden. Onze vasthoudendheid is beloond en dat geldt ook voor de inzet van mensen uit dorp Haarle zelf, Plaatselijk Belang Haarle en hun werkgroep Verkeer. Ik hoop dat we nu snel de oversteek kunnen gaan aanleggen maar ik realiseer me ook dat dit besluit voor een aantal direct aanwonenden behoorlijke gevolgen heeft. Het spreekt voor zich dat we daar dus ook rekening mee moeten houden.”

Als CDA Hellendoorn delen we deze tevredenheid met het besluit voor een ongelijkvloerse kruising van de oversteeek van de Stationsweg met N35!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.