10 juni 2022

Kanaal Almelo - de Haandrik

Tijdens de debatronde op 31 mei j.l. heeft het CDA Hellendoorn aan het nieuwe college gevraagd oog te hebben voor het persoonlijk leed dat er is bij inwoners die getroffen zijn door schades aan hun huizen die het gevolg zijn van de werkzaamheden aan het kanaal.

Hoewel de provincie verantwoordelijk is voor de schadeafhandeling is de zorg voor inwoners een taak van de gemeente. Ook hebben we de oproep gedaan of het college bij bestuurlijk overleg wil blijven aandringen op goede oplossingen voor dit probleem dat zich al veel te lang voortsleept.

Ook de zorgen die er zijn rondom de eventuele waterwinning in dit gebied hebben we onder de aandacht gebracht.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.