15 oktober 2018

Leergang 'Gemeentefinanciën' succesvol afgerond!

Samen met andere CDA-ers uit Twente heeft Jan Lammers vorige week de leergang ‘Gemeentefinanciën’ bij het Steenkampsinstituut gedaan! 

Elk raadslid krijgt te maken met de financiën van de gemeente en het was dan ook bijzonder leerzame om deze cursus te volgen! De financiële cyclus van de gemeente met begroting, meerjarenbegroting, jaarrekening en voorjaarsnota kwam bijvoorbeeld uitgebreid aan bod. Samen met de andere aanwezige raadsleden werd er daarnaast van gedachten gewisseld over de diverse onderwerpen. 

Er zijn mooie inzichten verworven in de inkomstenbronnen van een gemeente, zoals de onze, en het is goed en belangrijk om ons als CDA’ers te blijven verbreden op diverse onderwerpen!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.