16 oktober 2021

N35: twee bruggen aan westzijde Nijverdal

Voor het CDA staat verkeersveiligheid voorop. Fietsers, wandelaars en ander langzaam verkeer kunnen in 2023 de Rijksweg N35 veilig oversteken bij de Oude Deventerweg en de Paarse Poort. Dat heeft de gemeenteraad van Hellendoorn besloten op 12 oktober jongstleden.

Een paar vragen aan onze CDA-wethouder Jelle Beintema,  verantwoordelijk voor het project N35. 

Bent u blij met dit besluit?

Ja, natuurlijk. Al in 2018 heeft de raad gezegd dat we de “platte” oversteken bij de Oude Deventerweg en bij de Rendac moesten vervangen door bruggen. Dat was de invulling van een opdracht van Rijkswaterstaat. De nieuwe bruggen betekenen een enorme verbetering van de verkeersveiligheid: je hoeft straks niet meer over een 80-km weg met veel en toenemend autoverkeer te lopen of te fietsen, je gaat er straks overheen!

Waarom een brug bij de Paarse Poort ipv een tunnel bij de Rendac?

Ook daar is in 2018 al naar gekeken, maar ik heb op vragen uit de raad nog een keer uitgelegd dat een tunnel gewoon niet uitvoerbaar is. Je moet een verbinding leggen tussen de parallelweg noord en de Klinkenbeltweg, dwars door de tuin van de bewoner daar. Bovendien zijn de kosten voor een tunnel veel hoger dan voor een brug. Sommige raadsleden vinden dat dan blijkbaar wel een goede oplossing, ik zeg: niet reëel! . En de coalitie van CDA, GroenLinks,D66 en ChristenUnie vond dat ook. Kiezen voor verkeersveiligheid en niet voor illusiepolitiek.

En de brug over het spoor?

De uitvoering van het raadsbesluit uit 2018 is nu in 2 delen gesplitst, eerste fase in 2022/2023 bruggen over de N35. En het doortrekken van de brug bij de Paarse poort over het spoor heen, daar wachten we mee tot we duidelijkheid krijgen waar in de toekomst de N35 ligt als deze verbreed wordt naar 2x2 rijbanen en 100km/u. Het maakt namelijk nogal wat uit of je vlak langs het spoor rijdt of gebruik blijft maken van de huidige ligging.

En hoe verder?

Snel aan de slag gaan, diverse belanghebbenden en partijen daarbij betrekken. En we gaan er voor zorgen dat de bruggen voldoen aan alle wettelijke normen zodat iedere gebruiker daar fatsoenlijk overheen komt.

Meer informatie: zie hier en hier de presentaties die wethouder Beintema gaf aan de raad.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.