11 april 2022

Nieuwe gemeenteraad Hellendoorn van start vanuit een goede financiële positie

De uitkomst van de gemeenteraadsverkiezing van woensdag 16 maart 2022 luidt de opmaat voor een nieuwe bestuursperiode 2022-2026. Het is een goede gewoonte geworden dat er bij het aantreden van de nieuwe raad een overdrachtsdocument beschikbaar is voor de raadsleden die aan de slag gaan na hun benoeming.

Overdracht naar nieuwe raad
Het overdrachtsdocument is opgesteld voor de raad en informeert de (deels) nieuwe raadsleden van de nieuwe gemeenteraad over lopende zaken en geeft een doorkijk naar de ontwikkelingen die er in de komende bestuursperiode aankomen. Het overdrachtsdocument heeft als belangrijkste doel de nieuwe raad een zo goed mogelijke start te geven en de continuïteit van een kwalitatief hoogwaardig gemeentebestuur te bevorderen.

Goede financiële positie
Het financieel perspectief ziet er, na financieel gezien lastige jaren, goed uit in de gemeente Hellendoorn. Volgens de laatst bekende cijfers en onze inschattingen zal het structurele positieve saldo € 2,5 tot € 3 miljoen bedragen. Hierin is de lagere OZB-opbrengst door de tariefsverlaging al verwerkt. Het voorlopig saldo van de jaarrekening 2021 is ook bekend gemaakt in het overdrachtsdossier, nl. € 4,1 miljoen. Dit is een voorlopig saldo omdat de accountantscontrole nog plaats moet vinden.

Stevig fundament
CDA-wethouder Jelle Beintema: “We zijn blij dat de jaarrekening wordt afgesloten met een positief resultaat. Samen met de eigen genomen maatregelen en de effecten van het landelijke coalitieakkoord is er meer financiële ruimte. Dat zorgt voor een stevig fundament en een solide en gezonde basis waarmee de nieuwe raad aan de slag kan. Het geeft de nieuwe raad voldoende ruimte om verder te kunnen bouwen aan een leefbaar, gezond en bruisend Hellendoorn” besluit Beintema.

Het overdrachtsdocument is overgedragen aan de nieuw geïnstalleerde raad en is te raadplegen op www.hellendoorn.nl/overdrachtsdocument.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.