14 maart 2018

Onveilige oversteek 'De Blenke'

Tijdens ons bezoek van 1 maart aan woonzorgcentrum ‘De Blenke’ met een delegatie CDA-kandidaten en raadsleden werd duidelijk dat bewoners, vrijwilligers en bezoekers van ‘De Blenke’ terecht klagen over de gevaarlijke oversteek van de Reggeweg.

Wethouder Beintema heeft nu het volgende aangegeven:

  • Mijn ambtenaren waren al bezig met het bekijken van de situatie bij de Blenke, dit oa. naar aanleiding van een motie van Gemeentebelangen en HOP die op 7 november 2017 door de gemeenteraad is aangenomen.
  • Ik heb zelf tijdens een bezoek met een CDA-delegatie op 1 maart jl. al gemeld aan de aanwezige bewoners dat ik werkte aan een tijdelijke voorziening.
  • Met mijn medewerkers is nu afgesproken dat er bij de oversteek van De Blenke een installatie komt met 'knipperlichten' zoals die nu staat bij de oversteek van de Kasteelstraat / voetbalvelden.
  • Daarnaast wordt er een voorstel gedaan aan het College van Burgemeester en wethouders om ook een zebrapad aan te leggen, want dat vergt wel een officieel verkeersbesluit.
  • Beide maatregelen zijn wel tijdelijk, want pas als we exact weten wat we gaan doen met de hoofdweg in kader van afronding Noordzuidverbinding, kunnen we ook een meer definitieve invulling geven aan de oversteek bij De Blenke.
  • Overigens zullen aanwonenden aan Reggeweg, en dus ook bewoners De Blenke binnenkort worden uitgenodigd voor een bespreking over de afronding van de NZ-verbinding deel Reggeweg.

Het CDA Hellendoorn maakt zich hard voor een verkeersveilige oversteek vanaf het woon-en zorgcentrum over de Reggeweg. Sinds de openstelling van de Noord-Zuidverbinding is het een stuk drukker geworden en het CDA staat ervoor dat deze gevaarlijke en onveilige verkeerssituatie zo snel mogelijk wordt opgelost. Met het antwoord van de wethouder is een stap in de juiste richting gezet en daar zijn we dan ook blij mee!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.