21 april 2021

Reactie 'drugs in lokaal preventieakkoord'

Het Lokaal Preventieakkoord richt zich op de aanpak van roken, alcohol en overgewicht. Dit zijn dezelfde thema’s als in het Nationaal Preventieakkoord centraal staan. Het voorstel in de brief van het CDA is om ook het thema ‘drugs’ onder te brengen bij het Lokaal Preventieakkoord. 

Reactie van het college:

Het is een prima voorstel van het CDA om het thema ‘drugs’ op te nemen in het Lokaal Preventieakkoord.

Het preventieakkoord is vooral gericht op het voorkomen van ziekte en problemen en het bevorderen van een gezonde leefstijl. Het idee is dat we op de korte termijn eerst starten met de aanpak van de thema’s roken en overgewicht. Daarna breiden we het aantal thema’s verder uit. Het thema drugs nemen we wel vast mee in ons plan voor het Lokaal Preventieakkoord. De verdere opstart van nieuwe acties volgt in de tweede helft van 2021. In tussentijd heeft de aanpak van drugsproblematiek overigens wel onze aandacht.

Er is ook op dit moment aandacht voor voorlichting over drugs in onze gemeente. De aanpak van drugsproblematiek gaat echter verder dan alleen preventie. Het gaat ook om de inzet van gerichte interventies om bestaande drugsproblematiek effectief aan te pakken. Er is een bestaande samenwerking met verschillende disciplines waaronder ook de politie en huisartsen. We willen onze jongeren een veilige leefomgeving bieden om in op te groeien en daar waar er toch problemen zijn vroegtijdig hulp bieden om erger te voorkomen. Middels het preventieakkoord kunnen we de samenwerking verder optimaliseren en intensiveren waar nodig."

Het CDA is blij met deze reactie om het thema 'drugs' mee te nemen in het Lokaal Preventieakkoord. We hebben al vaak aandacht gevraagd voor drugsproblematiek en zullen dat blijven doen. We vinden het van belang om te voorkomen (preventie) in plaats van achteraf te genezen!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.