14 september 2021

Resolutie CDA Hellendoorn aangenomen: ‘GEMEENTEFINANCIËN NOG STEEDS ZORGWEKKEND’

Afspraken over het verbeteren van de financiële positie van gemeenten kunnen niet wachten tot de formatie van het volgende kabinet. Dat vinden de leden van het CDA, die op het partijcongres op zaterdag een resolutie over dat onderwerp aannamen. Deze resolutie is ingediend door onze eigen afdeling bij monde van wethouder Jelle Beintema.

‘Aan de bak!’
CDA-Kamerlid Inge van Dijk deelt de inhoud van de resolutie via Twitter. De CDA-leden spreken in de resolutie uit dat de Kamerleden en bewindslieden van de partij zich actief gaan inzetten voor de verbetering van de financiële positie van gemeenten in de Rijksbegroting 2022. ‘Dus we mogen aan de bak!’, schrijft Van Dijk. ‘Met veel plezier overigens want ook vanuit mij dikke steun!’

Zorgwekkend
De leden noemen de financiële positie van gemeenten, ondanks de extra middelen voor de jeugdzorg, ‘nog steeds zorgwekkend’. Het huidige demissionaire kabinet wil verdere afspraken over de gemeentefinanciën overlaten aan de nieuwe regering, maar de CDA-leden vinden dat te laat. Volgens hen moet er nu al een aantal stappen worden gezet. Ze stellen voor dat de opschalingskorting in 2022 wordt bevroren, zoals ook al in 2020 en 2021 is gedaan. Ook moet het rijk middelen beschikbaar stellen ter compensatie van de extra Wmo-kosten, het klimaat- en energiebeleid en de Omgevingswet.

Hoekstra
Opvallend genoeg was het juist CDA-leider Wopke Hoekstra die eerder dit jaar, als demissionair minister van financiën, extra middelen voor de jeugdzorg blokkeerde. De ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wilden incidenteel extra budget vrijmaken, maar Hoekstra’s ministerie van Financiën stak daar een stokje voor. Aangezien de resolutie van het ledencongres alle CDA-bewindspersonen aanspreekt, heeft de uitspraak ook betrekking op minister Hoekstra

Bron: BinnenLands Bestuur, Adriaan de Jonge 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.