06 februari 2021

Ruimte tekort VSO de Elim

Het aantal leerlingen van de nieuwe school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) aan de Luttenbergerweg in Hellendoorn blijft stevig groeien. Het bestuur van Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderlang (Sotog) heeft de noodklok geluid over te weinig ruimte in het onlangs opgeleverde schoolgebouw VSO de Elim. 

De nieuwe VSO school is nog geen jaar oud. Tijdens de bouw is al gebleken dat de leerlingengroei groter zou worden dan verwacht. Hierop is het plan aangepast en zijn extra lokalen toegevoegd, met bijbehorend extra budget. Het CDA was bij deze nieuwbouw van deze VSO school niet enthousiast over de gekozen locatie. Ons voorstel was om ook te kijken naar de locatie 'Willem de Clerq' omdat de ruimte beperkt is op de nu gekozen locatie. Het verbaast ons dat deze oproep van het bestuur komt op het moment dat de overige panden op het terrein verkocht zijn aan een andere zorginstelling. Hierdoor wordt de mogelijke uitbreidingruimte nog kleiner dan voorheen.

Daarom stellen wij in deze brief vragen aan het college met betrekking tot deze ontwikkelingen rondom de leerlingengroei en de voorgenomen aanpak vanuit het college. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.