01 december 2018

Steun motie Maurits von Martels m.b.t. N35

Als CDA Hellendoorn zijn we erg blij met de ingediende motie met betrekking tot de N35 door Maurits von Martels namens onze landelijke partij , gesteund door CU, D66 en VVD, tijdens het MIRT-overleg afgelopen donderdag 29 november.

De N35/A35 is voor alle inwoners van Overijssel de mobiele levensader door onze mooie provincie. Een weg die Zwolle met Enschede verbindt en goed is voor de economie en de werkgelegenheid. Maar ook een weg die momenteel vastloopt op de wegdelen die nog niet 2x2 zijn en waar dagelijks ongelukken gebeuren. Dit kan zo niet langer!

De N35 betreft een Rijksweg, waar de gemeente niet verantwoordelijk voor is. Doordat het trajectdeel Haarle bij de veiligheidsmaatregelen buiten de boot dreigde te vallen hebben wij als gemeente Hellendoorn zelfs een garantstelling afgegeven van 2 miljoen voor veiligheidsmaatregelen bij Haarle. Dit geeft het belang aan voor onze gemeente. De paar miljoen die op dit moment beschikbaar is voor veiligheidsmaatregelen tussen Wythmen en Nijverdal is niet voldoende meer om de weg veilig te maken. Rijkswaterstaat heeft nu aangegeven dat geen enkele voorgestelde veiligheidsmaatregel afdoende is en de doorstroming alleen maar vertraagt. Het is dus van groot belang dat deze hele weg zo snel mogelijk 2x2 wordt.

Wij roepen de indieners van de motie dan ook op om vast te houden aan de oorspronkelijke motie en deze dinsdag 4 december ongewijzigd in te dienen. Dit moet ervoor zorgen dat de N35 wordt opgenomen in de zogenoemde MIRT-lijst, een prioriteitenlijst met knelpunten die door het Rijk moeten worden aangepakt.

Het CDA Hellendoorn ziet deze prioriteit en wil dat veiligheid voor onze inwoners wordt gecreëerd door 2x2 op de N35 te realiseren. Wij zullen dit in de gaten blijven houden en onze lijnen naar Den Haag in blijven zetten! 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.