29 oktober 2020

Stikstof en gebiedsgerichte aanpak

Naar aanleiding van de discussie over de aanpak van stikstof heeft de provincie Overijssel besloten een gebiedsgerichte aanpak op te gaan stellen. De provincie is in zes gebieden verdeeld met verschillende doelstellingen. Ten eerste, het oplossen van knelpunten voor ontwikkelingen die stikstofruimte nodig hebben op korte termijn. Ten tweede, versterking van de natuur en het terugbrengen van de stikstofneerslag. Ten derde, bijdragen aan een toekomstbestendig Overijssel, waarin we de stikstofopgave verbinden met de transitie van de landbouw, klimaatadaptatie, energietransitie en andere opgaven.

De CDA fractie heeft in diverse gesprekken met LTO, agrariërs en ondernemers gehoord dat dit een lastig onderwerp is in verband met de natuurvergunning, intern en extern salderen. Als CDA willen wij graag dat de boer niet op slot gezet wordt, dat ondernemers hun nieuwe bedrijf kunnen bouwen op ons industrieterrein en dat de A35 aangelegd kan worden.

Onze gemeente ligt in een prachtig gebied met veel natuur en Natura 2000 gebieden. Hier moet volgens het CDA een goede balans in gevonden worden. Tevens hebben wij vernomen dat stikstofruimte overal opgekocht kan worden. Wij hebben daarom een aantal vragen aan het college gesteld. De volledige brief met vragen is hier te lezen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.