21 februari 2018

Uitstel openstelling vliegveld Lelystad

Het CDA Hellendoorn is blij met het besluit tot uitstel van de opening van het vliegveld Lelystad voor tenminste een jaar. Op zowel provinciaal als op lokaal niveau heeft het CDA met de werkgroep Hoog Overijssel bij de Tweede Kamer actief aangedrongen op een zorgvuldige en transparante procedure. Burgers hebben daar gewoon recht op! Zoals bekend voldeden de onderzoeken naar milieu- en geluidsbelastingen niet aan de gestelde eisen. Goed dat deze fouten worden hersteld en zo gewerkt wordt aan herstel van vertrouwen in de overheid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.