03 mei 2021

Voorlopig Concept Regionale Energie Strategie Twente 1.0

In de afgelopen raadsvergadering is het Voorlopig Concept Regionale Energie Strategie Twente 1.0 besproken. In 2030 dient de gemeente Hellendoorn 71 GWh duurzame energie op te wekken. Zoals bij velen wel bekend, zijn plaatselijke werkgroepen bezig te onderzoeken in hoeverre in hun dorp of buurtschap hieraan kan worden tegemoetgekomen. De 'oogst' is nu al 107 GWh in totaal, een geweldig resultaat!

Ons Hellendoornse energiedoel wordt opgenomen in de definitieve versie van de RES Twente 1.0. Wat zetten we daar in? De gevraagde 71 GWh, of de door de werkgroepen in totaal aangedragen 107 GWh? Hierover leven wat verschillende visies in de gemeenteraad.

Het college heeft voorgesteld in deze Energie Strategie op te nemen dat Hellendoorn 71 GWh gerealiseerd wil hebben in 2030. Maar ze doen recht aan het werk van de werkgroepen en willen de aanvullende 36 GWh inzetten als een extra streven. Dit is ook zoals de CDA-fractie het ziet. We moeten ambitie tonen, want na 2030 is de energietransitie niet ten einde. Het CDA kiest niet voor het minimale en wil, als de 71 GWh ruim voor 2030 bereikt is, zeker niet op de handen gaan zitten.

Is het allemaal dik in orde zo? Nou, eigenlijk nog niet. In een ideale situatie zou ruim de helft uit windenergie moeten worden opgewekt. In onze gemeente is dat nu nog niet gelukt. De CDA bijdrage in de bespreking was van deze strekking: 'Gewoon beginnen en elk half jaar evalueren'. Door diverse technische ontwikkelingen zal de 'energiewereld' er nog heel anders uit kunnen gaan zien. Denk bijvoorbeeld aan technische ontwikkelingen op het gebied van windenergie, zoals wellicht de 'windwokkels' en de windversnellers. Hoe snel dat gaat is nu nog niet te zeggen.

We hebben aangedrongen op het aandachtig volgen van de regelgeving zodat we niet in een situatie komen die onze concurrentiepositie benadeelt. Over een paar maand krijgen we het Definitieve Concept RES Twente 1.0 ter beoordeling, nadat in de tussenliggende tijd alle visies en input worden verwerkt door de Stuurgroep RES Twente. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.