Ons verkiezingsprogramma

Op het moment dat wij begonnen te schrijven aan dit verkiezingsprogramma verscheen hetonderzoek “Atlas voor gemeenten 2017”, waarin Hellendoorn wordt vermeld als gemeente waarin 94% van de inwoners zegt zich gelukkig te voelen. Dat is het hoogste percentage in Nederland! In 2016 werd Hellendoorn al verkozen tot beste sportgemeente en vrijwilligersgemeente van Nederland.

Er is in onze mooie gemeente veel geïnvesteerd en gerealiseerd. Denk aan de vele sportvoorzieningen, club- en buurthuisaccommodaties, de decentralisaties in het sociale domein, de combitunnel, de Noord-Zuidverbinding, natuurontwikkeling langs de Regge, subsidieregelingen voor duurzaamheid, huisvesting van statushouders, opvang van vluchtelingen en nieuwbouw van scholen De Twijn en De Ark.

De vraag zou gesteld kunnen worden wat er eigenlijk nog te wensen over blijft. Heel veel, zo blijkt uitde honderden suggesties van inwoners en organisaties die wij benaderd hebben voor ons verkiezingsprogramma. Voor de komende gemeenteraadsperiode ziet het CDA volop kansen en opgaven.

Leefbaarheid en veiligheid van onze dorpen en kernen is de basis voor gelukkig leven in de gemeente Hellendoorn.

De landelijke overheid treedt terug op het gebied van zorg en participatie. Burgers en organisaties worden steeds meer zelf verantwoordelijk voor werk, zorg en welzijn. Het CDA wil meer ruimte geven aan burgerparticipatie.

Er is een fundamentele omslag nodig ten aanzien van duurzaamheid. De gevolgen van opwarming van de aarde en de uitputting van fossiele energiebronnen stellen ook onze gemeente voor opgaven en uitdagingen.

Het CDA wil een brede volkspartij zijn, met herkenbare volksvertegenwoordigers in de Hellendoornse samenleving en goede ingangen op provinciaal, landelijk en Europees niveau.

Het programma 2018-2022 baseren wij op de volgende uitgangspunten:

• De gemeente is voor het CDA vooral een gemeenschap waarin mensen samen leven.

• Het CDA staat voor de waarden die ons verbinden, voor de Christelijke tradities van gerechtigheid, tolerantie, verantwoordelijkheid, solidariteit en rentmeesterschap.

• In de door ons gewenste sterke samenleving richten mensen met elkaar hun leven in via familie of gezin, buurt, vereniging, geloofs- of andere gemeenschappen. In die sterke samenleving staat niemand er alleen voor.

• De keuzes voor de lokale samenleving die we door willen geven, vertalen we in een eerlijke economie.

Met de voorstellen in dit verkiezingsprogramma blijven wij werken aan een gemeenschap waarin iedereen mee kan doen, nu en in de toekomst. Samenleven en samen leven! 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.