De Speerpunten van ons verkiezingsprogramma

Vanuit de kernwaarden van het het CDA: Rentmeesterschap, Gespreide Verantwoordelijkheid, Solidariteit en Publieke Gerechtigheid heeft CDA Hellendoorn een zestal prioriteiten vastgesteld.

1. CDA Hellendoorn zet de schouders onder één Hellendoorn dat de kracht van álle kernen en hun inwoners versterkt. En gaat voor de beste ideeën van lokale bodem als basis voor het thuis dat iedereen in onze gemeente vindt.

2. CDA Hellendoorn wil een dienstbare en beschermende gemeente die er altijd is voor burgers, bedrijven, verenigingen en instellingen. En bouwt aan een betrouwbare overheid, met een gemeentebestuur dat kiest voor het algemeen belang, dat de inwoners en hun lokale vertegenwoordiger vertrouwt en maximale ruimte geeft.

3. CDA Hellendoorn wil dat Hellendoorn een thuis is voor iedereen, waarin mensen meedoen en verantwoordelijkheid nemen. Daarin staat voorop dat de gemeente kiest voor samenwerking en ‘ontzorgen’. Mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben, hebben recht op een goede balans tussen eigen kracht en ondersteuning. In Hellendoorn praten we mét elkaar, rechtstreeks en met dezelfde gesprekspartner. Zo loopt een inwoner met een hulpvraag niet van het kastje naar de muur.

4. CDA Hellendoorn maakt serieus werk van de vergroening en verduurzaming met nieuwe energie in Hellendoorn: op een realistische en resultaatgerichte manier. En betrekt burgers vooraf bij grote besluiten en biedt ruimte voor zeggenschap voor de eigen leefomgeving.

5. CDA Hellendoorn pakt de woningcrisis in Hellendoorn aan. En maakt wonen in Hellendoorn aantrekkelijk door te bouwen op locaties die veel wooncomfort bieden. Daarbij kiezen we voor resultaat en brengen we meer plannen in ontwikkeling, waaronder een woningbouw impuls van 1000 woningen verdeeld over de gehele gemeente. Daarnaast willen we een investeringsfonds realiseren voor het aanjagen van actief grondbeleid en wooninitiatieven. Dit is belangrijk voor behoud van leefbaarheid in alle kernen. We maken optimaal gebruik van de ruimte en de kansen die onze regio biedt.

6. Het CDA Hellendoorn gaat voor een sterke en eerlijke economie met specifiek extra aandacht voor de agrarische sector in onze gemeente.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.