Op 12 mei 2020 heeft de raad in een politieke markt gesproken over het speelautomatenbeleid[1]. Dit naar aanleiding van concrete verzoeken voor de vestiging van kansspelautomatenhallen. Het huidige beleid verbiedt dit soort hallen. Daarom heeft het college aan de raad gevraagd of ze het wenselijk vindt een proces op te starten dat mogelijk tot aanpassing van dit beleid leidt.

Alles afwegende heeft het CDA het standpunt ingenomen geen voorstander te zijn van toevoeging van dit soort gokhallen in onze stad. Belangrijkste reden is het beschermen van de gezondheid van de inwoners (o.a. jongeren) en het zorgen voor een veilige leefomgeving. Wij vinden het daarmee niet wenselijk het beleid aan te passen.

De overwegingen die hebben geleid tot dit standpunt zijn de volgende:

  1. Aanwezigheid kansspelautomaten vergroot het risico op verslaving en heeft een aanzuigende werking op kwetsbare groepen. Wij zouden deze vorm van gokken dan ook zoveel mogelijk willen ontmoedigen. Voorkomen gokverslaving is beter dan achteraf repareren.
  2. Kansspelautomaten binnen een all-in leisure concept vinden wij eveneens niet wenselijk. Er komen dan nog altijd kansspelautomaten in onze stad. Zoals hiervoor aangegeven vinden wij dit geen goed idee, dus ook niet als onderdeel van een totaalconcept. De kans bestaat dan ook dat bijvoorbeeld kinderen die binnen zo'n gelegenheid komen voor ander vertier, toch laagdrempelig in aanraking kunnen komen met kansspelautomaten. Het vindt immers binnen dezelfde omgeving plaats. Volgens het CDA moeten we dit niet willen.
  3. De vestiging van gokhallen gaat gepaard met een zeer langdurig traject, met hoge (ambtelijke) kosten en er moet veel gereguleerd worden. Dit zegt ook veel over de negatieve gevolgen van gokhallen. Als deze er niet zouden zijn, hoeft er immers ook weinig gereguleerd te worden.  
  4. Spin off naar rest van de binnenstad is discutabel. Bezoekers van een gelegenheid waar je kunt eten en drinken en vertier hebt, gaan daarna niet nog eens naar andere gelegenheid om hetzelfde te doen.

Tot slot hebben we aangegeven dat een all-in leisure concept zonder kansspelautomaten (maar bijvoorbeeld meer gericht op sport, recreatie en beweging) natuurlijk wel kan. Dit zal voorzien in een brede behoefte. We pakken hiermee ook de leegstand in de binnenstad aan. Samen met bureau Vierders en de Herstructuringsmaatschappij Overijssel (HMO) kan voor het gebied van winkelpassage De Brink een planproces opgestart worden in deze ontwikkelingsrichting. Een richting die veel gezonder is voor onze stad.

 

Marcel Elferink
Raadslid CDA Hengelo

 

Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

[1] Het behandelvoorstel en een informerende memo over speelautomatenhallen staat op de website, www.hengelo.nl/Vergadering.mvc/9a5da777$252Dfdef$252De911$252Db288$252D0050568f7838

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.