Vanavond 13 mei was het CDA te gast bij Hengeloos Peil; het politieke programma van Tubantia en RadioHengelo TV. Fractievoorzitter Hanneke Steen was uitgenodigd om in debat te gaan over de ontwikkelingen in de binnenstad. Ook aan tafel zaten de wethouder Gerard Gerrits, Centrummanager Anja Timmer en Johan Schomaker van InRetail, de belangenbehartiger van de middenstand.

In het programma heeft Hanneke benadrukt dat: 

  1. het college in het dossier van de binnenstad niet open maar onnavolgbaar bestuurt, iets wat bijna de mantra van dit college lijkt te worden;
  2. opgeroepen om snel met een datum te komen waarop de Lambertuspassage gesloopt wordt;
  3. geconstateerd dat het college het coalitieprogramma heeft verlaten voor wat betreft de invulling van het Hijschgebouw.

Hanneke: 'Zo vinden we dat 'open besturen' ook betekent dat de acties van het college transparant en navolgbaar moeten zijn. En terwijl het college zegt die open bestuursstijl te hanteren, zien we geen enkele concrete actie. De wethouder zegt druk te zijn, we zien er alleen niets van. Op de vraag of de wethouder een voorbeeld kon geven wat hij dan 'faciliteert', kwam hij niet verder dan het voeren van gesprekken. Concrete plannen voor het uitvoeren van het Actieplan Binnenstad blijven onzichtbaar.' 

Daarnaast heeft het CDA het college opgeroepen snel met een datum te komen wanneer de Lambertuspassage gesloopt gaat worden. Dat is een actie uit het Actieplan Binnenstad welke snel uitgevoerd moet kunnen worden. Volgens de wethouder zal de datum voor sloop binnenkort volgen. Zijn interpretatie van 'binnenkort' kennen we echter nog van vorig jaar. Toen zou het parkeerplan er namelijk ook binnenkort zijn en dat is er vandaag de dag nog steeds niet...

Tenslotte zegt het college aan de ene kant vierkante meters winkeloppervlakte te gaan reduceren. Maar dat staat dan weer haaks op het voornemen uit hun coalitieprogramma om de grote oppervlakte van het Hijschgebouw volledig commercieel in te richten. Het college heeft deze tegenstrijdigheid inmiddels ook door en zegt nu ineens deze volledig commerciële invulling niet meer te willen. Het compromis dat ze hebben bedacht is dat er ruimte komt voor cultuur en beginnende bedrijven. Maar deze beginnende bedrijven hebben juist hulp van de overheid nodig om te overleven, waardoor van een volledig commerciële invulling, zoals in het coalitieprogramma is aangegeven, geen sprake meer is. Het CDA vraagt zich daarom af wat de gevolgen van deze politieke draai zijn voor de financiële onderbouwing van het Hijschgebouw?

Voor het CDA is dit uitstelgedrag en gedraai wederom een bevestiging van de vraag die we al sinds de presentatie van deze coalitie stellen: College wat willen jullie nu eigenlijk, kom eens met jullie plan! 

Het CDA wil in ieder geval dat er nu eindelijk snel actie komt. We willen dat het Actieplan voor de Binnenstad wordt uitgevoerd. En dat we met z'n allen open blijven staan voor de creativiteit en de visie van onze binnenstadondernemers. En ja, daarvoor is praten belangrijk, maar ook samen doen en samen staan voor de zaak. Willen we vooruit komen met onze binnenstad, dan moet het college echt een stap naar voren zetten. NU!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.