Op woensdag 12 februari heeft de gemeenteraad haar eerste raadsvergadering gevoerd in het gerenoveerde stadhuis. Tijdens deze vergadering heeft ons fractielid Bernadette Morskieft mondelinge vragen gesteld over de aanwezigheid van loden waterleiding in de gemeente Hengelo. Hieronder vindt u de vragen en onderaan in de link staat de brief van het college met het antwoord.

 

Loden waterleidingen
In de media horen, zien en lezen wij steeds meer licht verontrustende berichten over het gevaar van loden waterleidingen. Afgelopen vrijdag had het NOS Journaal een nieuwsitem hierover en op de app was een enquête te vinden waarin men alle gemeentes had gevraagd naar de aanwezigheid van loden leidingen. Het blijkt dat in ieder geval 165 gemeenten, van de 217 gemeenten die gereageerd hebben, niet weten hoe het ervoor staat.

De gemeente Hengelo was ook terug te vinden in het rijtje:

  • Verschillende vragen werden beantwoord met ‘niet bekend’ (woningen (huur en koop) met loden leidingen;
  • Twee vragen werden beantwoord met ‘nee’ (gemeentelijke gebouwen met lood en de vraag of de gemeente op dit moment gebouwen onderzoekt op lood);
  • Er is geen antwoord gegeven op de vragen of er nog basisscholen zijn met lood, kinderopvang met lood en of de gemeente voornemend is om in de nabije toekomst gebouwen te onderzoeken op lood.  

Vooral de vragen over lood bij basisscholen en kinderopvang heeft de aandacht van onze fractie. De gemeenteraad heeft in de vorige raadsvergadering een motie van BurgerBelangen aangenomen (35 voor, 2 tegen) met onder andere het verzoek om schoolbesturen te stimuleren watertappunten te realiseren. Wetende dat sinds 1960 geen loden leidingen meer gebruikt worden, is er in het verleden natuurlijk al wel heel veel vervangen. Maar omdat de antwoorden op de enquête onze fractie toch bezighoudt en uit onderzoek blijkt dat het vooral voor jonge kinderen ongezond is, hebben wij de volgende vragen voor u.

  1. Bent u bezig met een inventarisatie v.w.b. de loden waterleidingen?
  2. Zo nee, waarom niet?
  3. Zo ja, heeft u al voorzichtig een inschatting kunnen maken?
  4. Gaat de gemeente Hengelo actie ondernemen voor waterleidingen die dus al minstens 60 jaar oud zijn?
  5. Hoe gaat u dit probleem aanpakken? Worden bijvoorbeeld de woningcorporatie en/of woningeigenaren hier ook bij betrokken?
  6. Hoe loopt de communicatie hierover? Momenteel staat er nog niets vermeld op de site. Wel waar ons kraanwater vandaan komt maar niet over dit onderwerp.

 

Wethouder Gerrits heeft op die avond niet overal antwoord op kunnen geven, maar hij beloofde de gemeenteraad middels een brief op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Op 21 april heeft de gemeenteraad de brief ontvangen. 

Antwoord college

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.