20 januari 2017

Het CDA gaat voor een gelukkig en respectvol 2017!

Gelukkig nieuwjaar! 
Hieronder kunt u de speech nalezen die Maureen Muller hield op onze nieuwjaarsbijeenkomst op 14 januari 2017.

Wat ontzettend fijn dat ik hier mag staan, welkom allen! 

We hebben een hevig bewogen jaar achter de rug. Wereldwijd, oorlogen, aanslagen, schending van mensenrechten, miljoenen mensen op de vlucht, christenvervolging en nog steeds miljoenen mensen die dagelijks in angst moeten leven. Angst voor aanslagen, extremisme die ook een ieder van ons raakt.
Wereldleiders hebben al jaren geen oplossingen, geweld wordt met nog meer geweld beantwoord. Ik denk dan weleens aan: Gandhi en de Dalai Lama.

Een bewogen jaar ook voor ons als CDA, daar hoeven we niet omheen te draaien: 

  • Het opstappen van een voltallig bestuur, ruim 10 maanden geleden. Het provincie bestuur heeft ons sindsdien begeleid.
  • Wisseling van posities en personen in de fractie. Dit vroeg en vraagt nog steeds intern de nodige aandacht. 

Hoog tijd om weer alleen met de inhoud bezig te zijn voor Hengelo! Doen waarvoor we er namens het CDA, voor de inwoners van Hengelo voor zitten, niet voor individuele belangen. Ruth Peetoom zei zojuist op het partij congres: “Het kan echt anders! Betrouwbaar en eerlijke politiek. Geen beloftes doen die we niet waar kunnen maken.”

Het CDA staat voor vertrouwen, eerlijkheid, respect, fatsoen, afspraken, houden aan wetgeving en regels. Dat moeten we niet prediken, maar zelf uitdragen! Verbinden: intern, in de Raad en vooral in de stad. Samenwerken en openstaan voor de dialoog. Een ander behandelen zoals jezelf behandeld wilt worden. Ook een ander aanspreken op overtredingen van regels en afspraken hoort hierbij. In politieke termen: “Als er regels en wetgeving zijn moet hierop gehandhaafd worden.” 

Voor 2017 is er veel te doen! Veel uitdagingen op politieke dossiers komen op ons af en bovenal is 2017 een jaar waarin veel werk moet worden verricht in aanloop naar de verkiezingen van 2018! 

Gelukkig hebben we zojuist, tijdens de Algemene Ledenvergadering een nieuw bestuur gekozen. Onze nieuwe voorzitter is Marcel Klieverik. “Marcel, ik zie uit naar een constructieve en intensieve samenwerking. Gefeliciteerd!"


Het CDA is altijd een partij geweest die diep geworteld is inde samenleving, die open staat voor de dialoog, luistert en in gesprek gaat met inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen. Ook dit jaar gaan we weer veelvuldig bezoeken afleggen op locatie bij verenigingen en instellingen in Hengelo. Luisteren en zo nodig hulp bieden daar waar kan en waar mogelijk is. 

Ik heb al eerder aangegeven dat 2016 een politiek bewogen jaar is geweest. Ik wil persoonlijk iemand in het bijzonder bedanken voor zijn enorme inzet, de vele uren die hij aan de telefoon heeft doorgebracht, de uren die hij bij ons in Hengelo heeft vertoeft! Als aanspreekpunt en procesbegeleider sinds een aantal maanden. Degene die voor mij het CDA, qua bestuurlijke capaciteit en bovenal het persoonlijke, hoog in het vaandel heeft staan: Karl Kiel. 

Mocht u als lid, inwoner, vragen of opmerkingen hebben benader ons rechtstreeks. We zijn makkelijk toegankelijk. 

Heel graag hef ik samen met U het glas op 2017. Op een gezond, gelukkig, sportief, eerlijk, gezellig en respectvol 2017!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.