08 maart 2017

CDA trots op tolerant Hengelo

Een paar jaar geleden hebben zich door conflicten overal in de wereld regelmatig incidenten voorgedaan in het westen. Deze incidenten lieten zien dat groepen mensen in de samenleving tegenover elkaar kwamen te staan. Het aantal meldingen van discriminatie en racisme in Nederland is in deze tijd fors toegenomen. Deze ontwikkelingen zijn voor onze CDA fractie zorgwekkend genoeg geweest om te laten zien dat we dit in Hengelo niet willen.

Daarom heeft het CDA een motie ingediend over racisme en discriminatie. Deze motie is door veel partijen medeondertekend en unaniem aangenomen in de raad. Door de motie aan te nemen sprak de gemeenteraad van Hengelo zich uit dat zij extra inspanning zal verrichten om racisme en discriminatie tegen te gaan.

Hiermee hebben we in Hengelo geen symboolpolitiek willen voeren, maar hebben we een duidelijk standpunt ingenomen dat we in Hengelo racisme en discriminatie zullen bestrijden. Het CDA is als initiatiefnemer van de motie hierin voortrekker geweest.

Hoe gaat het nu met racisme en discriminatie in Hengelo? Hoeveel meldingen van discriminatie zijn er nu en wat wordt daarmee gedaan? Daar hebben we onderzoek naar gedaan. We hebben daarom veel mensen, partijen en instellingen bezocht. We zijn ontzettend blij dat we zien dat de aanpak van discriminatie goed geregeld is in onze stad.

De signalen die de gemeente krijgt komen vanuit verschillende kanten. Deze worden verzameld in het ‘Veiligheidshuis Twente’. Daarnaast komen er discriminatiemeldingen binnen bij antidiscriminatiebureau Artikel 1 Overijssel. Zij krijgen jaarlijks enkele honderden meldingen van discriminatie binnen in Overijssel. Veruit de meeste meldingen zijn werkgerelateerd. Enkele tientallen meldingen betreffen huidskleur en afkomst van een persoon.

Naar aanleiding van deze klachten worden gesprekken gevoerd met de indiener en de instellingen waar het om gaat. Er wordt daarnaast ook veel gedaan aan preventie en bewustwording, ook in Hengelo. Anno 2017 laat het onderzoek naar racisme en discriminatie dus een positief beeld zien in onze stad. En daar mogen we trots op zijn.

Het CDA vindt het ontzettend belangrijk dat ook de politiek laat zien dat we discriminatie en racisme onacceptabel vinden. We zijn er trots zijn dat hier vrijwel geen incidenten met betrekking tot discriminatie hebben voorgedaan in de afgelopen tijd. In Hengelo doen we dat gewoon samen.

Samen zijn we Hengelo!

 

Nuri Akfidan
Raadslid

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.