02 april 2017

Eindelijk een zichtwal in Oele!

Eindelijk is het zover! In de raadsvergadering van 7 maart jl. is het voorstel van een zichtwal langs de de A35 bij Oele unaniem aangenomen!

Zoals bekend hebben de bewoners van het buurtschap Oele al sinds de aanleg van de A35 last van licht- en geluidshinder van deze snelweg en het achterliggende bedrijventerrein Zeggershoek. Op initiatief van de bewoners is de aanleg van een zichtwal opgenomen in het Dorpsplan Plus 2013-2016. Het college van Hengelo heeft hiermee ingestemd en daarmee was de eerste hindernis genomen.

De tweede hindernis was toestemming van Twickel: Om een zichtwal te kunnen realiseren moet dit mogelijk gemaakt zijn in de Structuurvisie van Twickel. Hiertoe moest de structuurvisie van Twickel aangepast en door de gemeenteraad goedgekeurd worden. Doel hiervan was om de A35 beter in te passen in het landschap. En dat was een vrij langdurig proces.

Daarna kwam stap drie: Het vinden van een geschikte aannemer. Ook hierbij hebben de bewoners van Oele, ondersteund door de gemeente, het voortouw genomen. Met als resultaat dat de Grondbank grond voor de wal zal leveren die zij niet elders kan gebruiken. Er is alleen geld nodig voor de aanleg zelf, beplanting en onderhoud. Hiervoor is €220.000 door provincie beschikbaar gesteld. Tevens wordt hiermee het onderhoud door Rijkswaterstaat voor 30 jaar afgekocht.

Gefeliciteerd Oele! Initiatief en doorzettingsvermogen loont! Een lichtend voorbeeld voor initiatieven voor het Dorpsplan 2017-2020 dat nu op stapel staat. 

Jan Vis
Raadslid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.