05 mei 2017

Informeren en verbinden met de informatiewijzer

Kerk en WMO
Het begon allemaal in 2014, toen het CDA samen met de Christen Unie een avond organiseerde over de rol die kerken, moskeeën en andere religieuze instellingen kunnen spelen bij de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (hierna WMO). Als christelijke partijen wilden we graag de connectie leggen met de kerken als het om de nieuwe WMO gaat. In kerken is het ‘zorgen voor elkaar’ al eeuwen een tweede natuur. Men regelt daar prachtige netwerken voor. Van daaruit ontstond de gedachte dat Hengelo een digitale sociale kaart zou moeten hebben waar ook de kerken zich op zouden kunnen presenteren met wat ze in huis hebben.

Bij het toen net in oprichting zijnde ‘Wijkracht’ was hetzelfde idee ontstaan en zo kwam het CDA aan tafel met o.a. gemeente en Wijkracht om te praten over de mogelijkheid voor een digitale sociale kaart in Hengelo.

Verbinding
Voor het CDA begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief. In Hengelo zien we dat mensen, buurten, sportclubs, scholen, kerken, moskeeën, zorginstellingen, bedrijven allemaal een unieke bijdrage aan onze lokale samenleving willen leveren. De optelsom van deze invulling van gespreide verantwoordelijkheid wordt in Hengelo nog eens versterkt door de onderlinge verbondenheid en solidariteit in onze stad.

Het CDA is daar trots op en dankbaar voor en vind dat we het maatschappelijk initiatief en de solidariteit in Hengelo waar mogelijk moeten versterken en ondersteunen. En dat kan! Bijvoorbeeld door snel en eenvoudig informatie te ontsluiten en verbindingen te leggen met behulp van een digitale routekaart, iets waar we ons in de afgelopen periode voor hebben ingezet en wat nu in de vorm van de recent gelanceerde Informatie Wijzer mogelijk is.

De Informatie Wijzer
De informatie Wijzer is het resultaat van twee jaar lange inzet. CDA Raadslid Inge Postma zette het onderwerp samen met collega raadslid Andries Bruinsma (SP) bij verschillende maatschappelijke partijen op de agenda. We zijn blij dat na een intensief proces van ontwerpen, sleutelen en testen door medewerkers van Wijkracht en de gemeente Hengelo nu de eerste grote stap naar verbinden van vraag en aanbod gezet kan worden: ‘Als we maatschappelijk initiatief willen erkennen zullen we ook moeten weten wat er is. Deze Informatiewijzer maakt dat inzichtelijk. Een digitale routekaart waarop Hengelose initiatiefnemers, buurten, sportclubs, scholen, kerken, moskeeën, zorginstellingen, bedrijven alles kunnen vinden over voorzieningen in Hengelo in het voorliggende vlak van zorg en dienstverlening’. Het CDA hoopt dat als we in Hengelo steeds meer en beter deze informatiewijzer weten te vinden, een heel sterk instrument ontstaat dat de onderlinge verbondenheid in onze prachtige actieve stad verder vergroot.

Want actief zijn we in Hengelo volgens Inge Postma wel: ‘Je komt ogen tekort als je een duik neemt in de wereld van (vrijwilligers)organisaties die een helpende hand willen bieden bij een grote diversiteit aan vragen. Op gebied van gezondheid en zorg, financiën, ouder worden, wonen en woonomgeving, jeugd en gezin... en ga zo maar door. De informatiewijzer brengt mensen bij elkaar. Vraag en aanbod. Zo simpel is het. En dat is precies wat we als CDA beogen’.

Levendig en actueel
Het is natuurlijk de bedoeling dat de Informatie Wijzer een levendige website blijft waarop organisaties zich hernieuwd blijven presenteren. En voor de CDA fractie ligt er volgens Postma nu dan ook een schone taak om het bij in Hengelo aanwezige netwerk, waaronder natuurlijk de kerken, te stimuleren en te motiveren om zich te laten zien en vinden. Alleen zo wordt duidelijk wat ze aan talenten in huis hebben en kunnen delen met de samenleving, precies zoals dat in de nieuwe WMO bedoeld is: ‘Per slot van rekening is delen het nieuwe vermenigvuldigen!’ Postma nodigt iedereen uit om eens een kijkje te nemen op :

www.informatiewijzerhengelo.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.