05 mei 2017

CDA stelt vragen over verkeersveiligheid Groot Driene

Al geruime tijd ontvangen we signalen over een aantal gevaarlijke verkeerssituaties in Groot Driene.
 Het betreft voornamelijk de kruispunten PC Hooftlaan/Grundellaan, PC Hooftlaan/Laan van Driene en het kruispunt Laan van Driene/Reviusstraat.

De kruispunten PC Hooftlaan/Grundellaan en Laan van Driene/Reviusstraat zijn bekende punten waar regelmatig aanrijdingen plaatsvinden waarbij ook fietsers betrokken zijn.
 Het kruispunt Laan van Driene/PC Hooftlaan is een nog nadrukkelijker voorbeeld. Het gaat hier om een oversteek met twee banen waarbij fietsers voorrang hebben op automobilisten. Afgelopen jaren hebben op dit punt zeker zeven aanrijdingen plaatsgevonden tussen fietsers en automobilisten. Afgelopen maart vond op deze kruising zelfs twee keer een ongeval plaats op dezelfde dag.

In november 2016 heeft het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost Nederland de Verkeersveiligheidsmonitor Oost-Nederland in gebruik genomen. De monitor is beschikbaar voor alle Oost- Nederlandse gemeenten en geeft globale informatie over verkeersveiligheid. Hoe scoort een bepaalde gemeente vergeleken met buurgemeenten? En is de verkeersveiligheid ten opzichte van vijf jaar geleden verbeterd, of juist verslechterd?

Omdat we als CDA Hengelo de verkeersveiligheid van onze inwoners hoog in het vaandel hebben staan, geen concessies willen doen op dit belangrijke punt en niet willen afwachten tot er meer (bijna) ongelukken gebeuren, hebben we het  college de volgende vragen gesteld:

  1. Wat is uw beeld van bovengenoemde verkeerssituaties en hoe beoordeelt u de objectieve en subjectieve verkeersveiligheid voor de weggebruikers?

  2. Bent u het met ons eens dat er maatregelen getroffen moeten worden om de verkeersveiligheid bij genoemde kruisingen duurzaam te verbeteren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen en op welke termijn?

  3. Deelt het college met de CDA- fractie het belang van een lokale verkeersveiligheidsmonitor om inzicht te verkrijgen in de (ontwikkeling van de) verkeersveiligheidssituatie in Hengelo? Zo ja, welke mogelijkheden ziet het college om tot een verkeersveiligheidsmonitor voor Hengelo te komen?

We zien de antwoorden met belangstelling tegemoet.

Jan Jacobs
Fractievertegenwoordiger

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.