13 juli 2017

Over de horecavisie en de '250 Muller-uren'

De Horeca is van groot belang voor Hengelo en na ruim 2,5 jaar van intensief overleg tussen college, KHN afdeling Hengelo en SCH is de nieuwe Horecavisie nu behandeld in de Raad.

Hengelo heeft de laatste sluitingstijden in de regio, dit zorgt vooral in de nachtelijke uren voor overlast. De politie geeft zelfs aan dat overmatig alcohol gebruik en de late sluitingstijden bijdragen aan incidenten. De voorgestelde instaptijden worden dus onderschreven door het CDA. Zeker ook omdat met dit voorstel geen enkele Horeca ondernemer in gevaar komt, gezien de huidige actuele bedrijfsvoering van de ondernemers.

Tevens wordt de Horeca in Hengelo geclusterd. Ook dit vinden wij een goed plan om overlast te beperken en de Horeca in de binnenstad te verstevigen.

In de visie wordt ingegaan op de invoering van een persoonlijke exploitatievergunning. Primair een overlastvergunning. In sommige gevallen heeft de horecafunctie een negatieve invloed op de leefbaarheid, openbare orde en de veiligheid. Met de invoering van een exploitatievergunning (die door de burgemeester wordt afgegeven) kan er dan sneller actie ondernemen worden om die situatie op te lossen.

In de politieke markten refereerde de burgemeester naar de ‘250 Muller uren’, de uren die nodig waren voor handhaving, controle en administratieve/juridische afhandeling inzake café ‘Stief Kwartiertje’. Door het CDA zijn daar meerdere keren overtredingen gesignaleerd, onder andere het veelvuldig schenken van alcohol aan jonge jeugdigen. Wij hebben intensief contact gehad met de burgemeester over deze situatie. Uiteindelijk heeft dit onderzoek geleid tot de sluiting van het café. Een uitgebreid en tijdsrovend proces. Voor het CDA is veiligheid en zorg voor onze jeugd van groot belang. Dit genoemde proces heeft ca 250 uren gekost van de afdeling Handhaving, dit zijn bijna alle beschikbare uren per jaar. Extra inzet van uren, dus geld, is nodig om te kunnen handhaven en Hengelo veilig te houden. Het CDA staat dus achter de invoering van de exploitatievergunning.

Gelijk met de Horecavisie is de Evaluatie preventie en handhavingsplan alcohol behandeld. Door het instellen en verhogen van de leeftijdsgrens, drinken jongeren wat minder alcohol. Echter is het Binqe drinken onder jongeren een hele zorgelijke ontwikkeling. Minder jongeren drinken. Maar als ze dringen, drinken veel meer. 17% van de jongeren geeft aan dat ze de afgelopen 4 weken dronken of aangeschoten zijn geweest. Vooral in huiselijke kring wordt alcohol gedronken met toestemming van de ouders. Inzet op preventie en voorlichting is voor het CDA dus een continue proces.  

Uit onderzoeken is ook gebleken dat de ‘naleving leeftijdsgrens’ (Drank en Horecawet) nog steeds erg laag is. Onze jeugd komt nog steeds heel makkelijk aan alcohol. Het CDA heeft in de politieke markt de Horeca opgeroepen om hier hun verantwoording te nemen en samen te werken om de leeftijdsgrens in acht te nemen. Verder geven alle betrokken instanties (HALT, GGD, Wijkracht, Tactus) aan dat er een hele duidelijk verschuiving is van alcohol naar drugs en middelen gebruik onder jongeren. Wiet, pillen en XTC zijn makkelijk verkrijgbaar en betaalbaar. Drugs en middelen gebruik onder ouderen neemt ook toe. Al vaker heeft het CDA hier aandacht voor gevraagd en we vinden dat met de controle op alcohol ook zeker gehandhaafd moet worden op en inzet gepleegd moet worden op drugshandel en gebruik. Wat ons betreft is de volgende evaluatie dus uitgebreid met ‘drugs’.

 

Maureen Muller

Fractievoorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.