31 januari 2018

CDA en SP stellen vragen over de kansen voor Siemens

Woensdag 31 januari 2018 werd bekend dat er serieuze gegadigden zijn voor de overname van de vestiging van Siemens in Hengelo. Dat bleek uit het antwoord van de minister van Economische Zaken en Klimaat op de vragen van CDA Tweede Kamerleden Pieter Omtzigt en Mustafa Amhaouch.

De minister van EZK geeft aan dat Siemens zich wil inzetten voor behoud van banen en dat Siemens zich verantwoordelijk voelt voor het personeel. Er zijn blijkens de brief van de minister serieuze belangstellenden voor overname. Siemens is met hen in gesprek. De minister zegt toe dat de overheid zo mogelijk ondersteunt daarbij.

Wij zijn blij te lezen dat er serieus hoop is voor de mensen die in de Hengelose vestiging van Siemens werken. Er wordt voor en achter de schermen hard gewerkt aan een oplossing en we hopen dat dat nu vruchten af zal werpen.

De Hengelose fracties van het CDA en de SP waarderen de inzet en betrokkenheid van het college in dit dossier. Nu er schot in de zaak lijkt te komen is die (gezamenlijke) inzet nog belangrijker geworden.

Daarom hebben we de volgende vragen aan het college van B&W gesteld: Kan het college de brief van de minister nader duiden voor Hengelo, met name waar de minister zegt dat de overheid zo mogelijk ondersteunt? Kunt u aangeven welke acties het college van Hengelo in dat licht zal nemen en genomen heeft?

Wij kijken uit naar het antwoord.

Floor van Grouw, SP
Hanneke Steen, CDA

 

Download onze brief hier.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.