22 oktober 2017

CDA Hengelo op de bres voor de vrijwilligers van het Proggiehoes in Beckum!

Het CDA heeft recent weer een bezoek gebracht aan het Proggiehoes Beckum en is in gesprek gegaan met het bestuur. Een bestuur dat volledig uit vrijwilligers bestaat en het Proggiehoes sinds mei 2017 draaiend houdt.

Een geweldige taak die ze op zich hebben genomen, zonder subsidierelatie met de gemeente.

Voor de Leefbaarheid van Beckum is het Proggiehoes van groot belang. Het is de ontmoetingsplek van Beckum. Ontmoeting, educatie, activiteiten en verenigingsleven zijn de basis ingrediënten van het Proggiehoes.

De beheerstaken drukken zwaar op de tijd van de vrijwilligers en hierbij zouden ze ondersteuning toejuichen, omdat dit wel een probleem zou kunnen worden voor de vrijwilligers.

Daarom heeft het CDA vragen aan het college gesteld om ondersteuning te bieden aan dit burgerinitiatief.

 

1. Bent U het met ons eens dat het Proggiehoes onmisbaar is voor de bewoners van Beckum?

2. In het coalitieakkoord geeft U aan ‘Eigen Kracht’ van de verenigingen, instellingen etc belangrijk te vinden en deze wilt

ondersteunen, motiveren en faciliteren? Kunt U uren beheer vrijmaken om het bestuur van het Proggiehoes te ondersteunen?

3. Indien het antwoord op vraag 2 NEE is. Bent U bereid om creatief, ‘out of the box’, te kijken naar een andere oplossing om ondersteuning/uitvoering van de beheerstaken van het Proggiehoes mogelijk te maken? Denkend bijvoorbeeld aan een ‘sociaal werkproject’ of de al zo vaak genoemde ‘tegenprestatie'?

Het CDA is zeer benieuwd naar de antwoorden van het college.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.