26 augustus 2017

CDA Hengelo wil uitgebreide informatie over uitvoering afvalbeleid

In 2015 heeft de Raad vrijwel unaniem ingestemd met het huidige Afvalbeleid. Nu de uitvoering van dit beleid plaatsvindt horen en ervaren we veel onvrede onder burgers. Van het inleveren van de grijze OTTO, de afstand naar ondergrondse containers, tot de ergernis met betrekking tot afval dump op allerlei plekken in onze stad en het buitengebied en de overlast die dit met zich meebrengt.

“We roepen het college op om binnen 6 weken een uitgebreide avond te organiseren waarbij alle betrokken partijen aanwezig zijn om de uitvoering van het beleid te bespreken”, aldus Muller, fractievoorzitter CDA. De betrokken partijen zijn onder andere: Twente Milieu, afvalcoaches, ambtenaren, wethouder, de heer Van Essen, betrokken burgers en natuurlijk de raadsfracties.

Er zijn veel onderwerpen die aan de orde zouden moeten komen. Bijvoorbeeld: de plekken van de ondergrondse containers, kosten opruimen dumpafval en dus ook handhaving.

Tevens vraagt Muller zich het volgende af: “Zijn er keuzeopties mogelijk voor inwoners die de OTTO willen behouden? Kan hier een kostenplaatje voor worden gemaakt als het uitgangspunt is ‘de vervuiler betaalt’?”

Muller fractievoorzitter CDA wordt met deze oproep aan het college gesteund door Marc ten Barge (D’66) en Onno Fiechter (VVD).

“Als Raadslid is het onze taak om te luisteren naar onze inwoners en het college te controleren op uitvoering van vastgesteld beleid. Deze avond is noodzakelijk om meningen te kunnen vormen over de uitvoering van ons Afvalbeleid”, aldus Muller.

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.