Afgelopen dinsdag 6 november hebben de gemeenteraad en het college de Algemene Politieke Beschouwingen gehouden. In dit debat presenteert het college de beleidsbegroting voor de komende vier jaar. En daarnaast geeft elke fractie op basis van haar eigen politieke opvattingen aan op welke begrotingsonderdelen een extra accent moet komen te liggen. In onderstaand artikel vindt u de reactie van het CDA op de beleidsbegroting en de verbeteringen die het CDA in de beleidsbegroting heeft gerealiseerd. 

Sociaal domein

Dat het opstellen van een begroting moet gebeuren in de tijden dat we weten dat we structureel onvoldoende geld vanuit het Rijk krijgen om een sociaal en barmhartig beleid te voeren, maakt het ongetwijfeld nog moeilijker om een begroting op te stellen. Het CDA roept alle partijen op om – net als het CDA - via hun lijnen actief te gaan lobbyen voor een realistisch budget voor de zorg. En toch komen die tekorten niet als donderslag bij heldere hemel. Als sinds 2014 proberen we als gemeente in control te komen op het sociale domein. En het wil maar niet lukken. Het CDA maakt zich daar grote zorgen over.

Het college presenteerde eerder dit jaar het interventieplan, maar voor een structurele oplossing is meer nodig. En dat betekent dat we nú moeten investeren in het voorkomen van zorg later. Het signaal dat het CDA heeft afgegeven en nu weer afgeeft: bezuinigen op preventie is een slecht idee. We moeten onze instellingen die  hard werken aan die barmhartige zorg niet met een taakstelling opzadelen, waardoor ze moeten focussen op hun interne organisatie, in plaats van hun eigenlijke werk. Niet navelstaren, maar zorg dragen. Daarom heeft het CDA een motie gesteund om daar een stokje voor te steken. Helaas werd deze niet aangenomen. Het college (en daarmee de coalitiepartijen) blijven liever pleisters plakken.

Eenzaamheid is ook een issue. Het CDA hecht waarde aan een samenleving waarin iedereen het gevoel heeft mee te kunnen doen. En dan kun je 1000 Facebook vrienden hebben, maar een écht maatje missen. In Hengelo accepteren we het dat 47% van de ouderen aangeeft matig tot zeer eenzaam te zijn. Dat kan echt niet. Daar moeten we iets tegen doen. Het CDA wil daar tegen strijden en heeft daarom een motie ingediend. Deze werd aangenomen.

Ook mensen met een beperking moeten zoveel mogelijk mee kunnen doen. Om hun rechten te borgen is er een VN verdrag geratificeerd. Rondom dat verdrag dient het CDA een aantal moties mede in en heeft zelf de motie over bouwen van invalide toiletten in de horeca ingediend. Deze werd unaniem aangenomen.

De driemaster voor anker

En dan de programma’s waarmee het college weer leven in de binnenstad wil blazen. Het CDA kan niet anders dan concluderen dat het college nog niet echt uit de startblokken is gekomen. Een van de collegepartijen zei eerder in het jaar: de driemaster is nog niet uit de haven gevaren. Geef ons maar even de tijd, dan komen de plannen vanzelf. En dan kijken we even naar de plannen van het college: 

  • het plan voor duurzaamheidsmaatregelen: hoe gaan we het extra geld dat het college begroot eigenlijk uitgeven? Het plan ligt er niet.  
  • Het college wil extra geld uittrekken voor de binnenstad, maar het plan voor dat extra geld? Het ligt er niet. 
  • We zouden een plan krijgen voor parkeren in Hengelo. Het ligt er niet...

De driemaster ligt nog steeds behoorlijk stevig voor anker in die haven, want ‘weend’ is er in Hengelo genoeg.  Het feit is dat het college nu in haar begroting een blanco cheque vraagt: het extra geld voor duurzaamheid, de binnenstad moet worden uitgegeven. Maar de vraag die hier nog steeds boven de lege markt hangt is: HoeDan? De vraag die het CDA bij het coalitieakkoord stelde, kunnen we nu alweer stellen.  

Ondertussen diende het CDA zelf maar voorstellen in: slimme LED lantaarnpalen, de parkeermeter terug/onderzoek voor de binnenstad. Ze konden niet op een meerderheid rekenen, want er zouden plannen komen…. We hebben ze tot de dag van vandaag nog steeds niet gezien. 

Dus heeft het CDA in de begrotingsvergadering opnieuw plannen voorgelegd: Zo willen we de komende twee jaar HeartGallery behouden voor onze binnenstad. Voor ons is het belangrijk dat Heartgallery laat zien dat zij zichtbaar aanwezig zijn in de stad en meer vrijwilligers aan zich gaan binden. Dit amendement werd na een rommelig debat aangenomen. Daarnaast willen bewoners van ’t Hofje in Tuindorp graag de groenvoorziening in hun hof zelf onderhouden en hebben een kleine bijdrage nodig. Ze kregen die niet. We dienden een motie in om hen te helpen en ook dat is gelukt. Ook hebben we samen met de PvdA de motie over het waterorgel voorbereid. Dat maakt de stad wat meer levendig. Deze motie en amendement haalden het niet. 

Een laatste punt over de binnenstad: Er viel in de krant te lezen dat twee leden van ProHengelo hebben aanschouwd hoe de directeur in een leeg kantoor van Hengelo Promotie weer aan het werk ging.  Dat terwijl het conflict maar doorgaat en doorgaat. Zij stonden erbij en keken ernaar. Maar welke actie gaat het college ondernemen om dit een halt toe te roepen? Hoe gaat college ervoor zorgen dat niet uitgegeven wordt aan een afkoopsom? 

Beckum

In Beckum is er een initiatief dat van de grond kwam, maar echt onze hulp nodig heeft. We vragen het college buiten de gebaande paden te kijken. In Heel Hengelo en ook in Beckum. Daarom diende het CDA – ondersteund door veel andere partijen -  een motie in en droeg het college op:

  • Het burgerinitiatief uit Beckum te faciliteren bij het uitwerken van de voorliggende plannen voor woningbouw op de sportvelden in Beckum en daarbij concrete kansen en knelpunten in beeld te brengen, met als doel de woningen op de beoogde locatie te realiseren;
  • Daarbij ook te kijken naar de mogelijkheden van (voor)financiering van het financiële gat;
  • En deze uitwerking en voorstellen uiterlijk februari 2019 aan de raad voor te leggen;

De motie werd aangenomen.

Open bestuursstijl

Open Bestuursstijl? Wij noemen dat: gespreide verantwoordelijkheid

Het college wil het anders doen. “samen met de stad”. Dat juicht het CDA natuurlijk toe en dat staat als sinds oprichting van onze partij in onze grondbeginselen. Wij noemen dat ‘gespreide verantwoordelijkheid’.  Voor het CDA begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief.

Mensen, buurten, sportclubs, scholen, bedrijven, zij leveren allemaal een unieke bijdrage aan de stad. De gemeente moet vertrouwen hebben en faciliteren wanneer het niet zo makkelijk van de grond komt. 

Dan komt het op besturen aan. Dan verwacht het CDA dat het anker wordt opgetrokken. En laat ik helder zijn: dit college hoeft van ons met hun driemaster niet de Volvo Ocean Race te winnen. Maar op z’n minst beweging maken in de richting van dat initiatief.

Verkeer en vervoer

Hengelo ligt op een knooppunt van weg, water en ook van het spoor. Hengelo moet Centraal Station Twente worden. De stationsomgeving is daar geschikt voor met het vernieuwde hart van Zuid en het WTC waar we veel in investeren. Er liggen enorme kansen voor Hengelose ondernemers en voor de stad. Berichten dat het traject van de internationale trein niet door Hengelo komt, is voor Hengelo een enorme teleurstelling. Het CDA vraagt het college dan ook nadrukkelijk: 'hoe gaat het met de lobby?'

Ook rondom de spoorfietsen heeft het CDA de initiatiefnemers hulp geboden bij het realiseren van een hele aantrekkelijke Hengelose voorziening. Deze motie die we met veel andere partijen indienden kon voor de vergadering al op een meerderheid rekenen.

Oproep aan het college

Laten we het vizier richten op het komende jaar. Het CDA wil windkracht tien blazen in de zeilen van de gemeente en haar toekomst Maar dan moet de coalitie nu wel het anker optrekken en in beweging komen!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.