22 oktober 2017

CDA neemt het op voor ondernemers

Het CDA vindt tijdige betalingen van rekeningen van groot belang voor lokale ondernemers en de lokale economie. Door het laat betalen van rekeningen kunnen met name kleine lokale ondernemingen in de problemen komen. Overheden zijn wettelijk verplicht hun rekeningen binnen 30 dagen te betalen en hebben ook een voorbeeldfunctie te vervullen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft in samenwerking met MKB Nederland en Dun & Bradstreet het betaalgedrag van de Nederlandse gemeenten in kaart proberen te brengen. Hieruit blijkt dat het betaalgedrag van de gemeente nog niet optimaal is. Daarom stelde het CDA de volgende vragen aan het college van burgemeester & wethouders:

 

1. Is het college bekend met het onderzoek van de VNG, MKB Nederland en Dun & Bradstreet over de betaaldiscipline van alle Nederlandse gemeenten in het jaar 2016 die in juli 2017 is gepubliceerd? (https://www.mkb.nl/sites/default/files/downloadables_vno/betaaltermijnen_gemeenten_boekjaar2016.pdf)

2. Kan het college aangeven of de cijfers kloppen die genoemd worden bij onze gemeente?

3. Wat vindt het college van de gerealiseerde resultaten in vergelijking met andere gemeenten? (Almelo 87% en Enschede 92%)

4. Welke stappen gaat het college zetten om het betaalgedrag van onze gemeente te verbeteren?

5. Is het college bereid meer transparantie te creƫren over het eigen betaalgedrag door jaarlijks op een gestandaardiseerde wijze aan de gemeenteraad te rapporteren over het percentage tijdige betalingen en de gemiddelde gerealiseerde betaaltermijn, in navolging van de Rijksoverheid die dit sinds 2009 openbaar publiceert?

Maureen Muller
Fractievoorzitter

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.