Op de raadsvergadering van dinsdag 5 juni heeft het CDA vragen gesteld over de verkeersintensiteit van de N739 (de Haaksbergerstraat). 

Op woensdag 2 mei 2018 is de N18 geopend. Een betere verbinding tussen Groenlo en Enschede waar decennialang naar uitgekeken is. Deze N18 zou de de Haaksbergerstraat, de provinciale weg van Beckum naar Hengelo, meer moeten ontlasten. De indruk is voorlopig dat er overdag minder verkeer is maar dat er 's nachts nog net zoveel vrachtverkeer is als voor de opening. 

Op vragen van het CDA of hier op gemonitord wordt, gaf de wethouder als antwoord dat dit inderdaad het geval is. De provincie heeft aan de noord- en de zuidkant van Beckum radarapparatuur staat om dit te meten. De wethouder zal na een half jaar de eerste cijfers bekend maken om een voorlopig beeld te schetsen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.