26 november 2017

CDA uit zorgen over veiligheid rondom Titus Brandsmaschool

Al geruime tijd ontvangen we signalen over de gevaarlijke verkeerssituatie rond de Titus Brandsmaschool aan de Drienerstraat. Weliswaar is bij deze school kleurrijk wegmeubilair geplaatst om weggebruikers er op te wijzen dat zij zich in een schoolomgeving bevinden, de situatie blijft gevaarlijk, mogelijk mede door het gedrag van ouders zelf.

Naast klachten over de gevaarlijke verkeerssituaties die zich voordoen, ontvingen wij ook een voorstel over hoe de verkeersveiligheid ter plaatse verbeterd kan worden. Het CDA Hengelo heeft verkeersveiligheid hoog in het vaandel, zeker als het gaat om verkeersveiligheid rondom scholen. Wij dringen daarom ook nu weer aan op maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Onderstaand voorstel is ons inziens een mogelijke maatregel die de verkeersveiligheid rond de Titus Brandsmaschool verbetert en die het verdient om nader onderzocht te worden. Het voorstel betreft een herinrichting van de Drienerstraat ter hoogte van de Titus Brandsmaschool. In de huidige situatie ligt tegenover de basisschool een ruime parkeerplaats. Alle verkeer naar/van de binnenstad wordt tussen de parkeerplaats en het schoolplein geleid, en daar is vrijwel geen ruimte voor ouders die hun kind met de auto ophalen of wegbrengen.

Het voorstel is om het (auto) verkeer van/naar de binnenstad te leiden over de huidige parkeerplaats. De huidige Drienerstraat ter hoogte van de Titus Brandsma school verandert in een fietsstraat waar auto’s te gast zijn. Omdat we als CDA Hengelo (a) de verkeersveiligheid van onze inwoners hoog in het vaandel hebben staan, (b) geen concessies willen doen op verkeersveiligheid rond scholen en (c) niet willen afwachten tot er (bijna) ongelukken gebeuren, hebben we voor het college de volgende vragen.

1. Wat is uw beeld van de verkeerssituaties bij de Titus Brandsmaschool en hoe beoordeelt u de objectieve en subjectieve verkeersveiligheid voor de schoolkinderen en weggebruikers?

2. Bent u bereid om het voorstel voor herinrichting, of varianten daarvan, nader te onderzoeken? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Jan Jacobs

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.