Op de Politieke Markt van woensdag 20 juni kregen de coalitie- en oppositiepartijen de mogelijkheid te reageren op het coalitieprogramma van ProHengelo, VVD, SP en D66. 

Hanneke Steen-Klok, fractievoorzitter van CDA Hengelo en tevens oppositieleider, mocht woensdagavond namens het CDA als eerste haar betoog houden. Hieronder volgt de tekst van haar betoog. Gezien de tijd kon ze niet alles aankaarten, maar waar het om ging, is wel degelijk aan bod gekomen.

 

Voorzitter! Dank, wat fijn dat we in deze setting met elkaar kunnen spreken over langs welke lijnen we met elkaar gaan samenwerken de komende vier jaar.

Het CDA heeft met veel interesse kennisgenomen van het coalitiedocument. Na al die maanden gesloten deuren en radiostilte waren we natuurlijk wel benieuwd naar de visie en de koers van dit nieuwe college. En ná het lezen van het document had ik meer vragen, dan vóór het lezen van het document. En die vragen laten zich goed samenvatten in twee woorden, namelijk: HOE DAN?

Het is een verzameling van allerlei goede bedoelingen. Opgesteld door vier partijen die er samen niet goed uitkwamen. En zo werd het een coalitie van water en olie. Je kunt het bij elkaar in een potje stoppen en schudden, maar mengen doet het niet. En dat is goed te zien aan dit document. Vol met vaagheden en ontwijkend taalgebruik.

Dus we hebben het document natuurlijk naast het onze eigen verkiezingsvisie gelegd. En we zijn blij dat we kunnen constateren dat het nieuwe college zich door de CDA visie heeft laten inspireren:
Het waarderen en stimuleren van initiatieven vanuit onze eigen stad.
De keuze voor doorpakken op het ingezette actieplan voor de binnenstad.
De inzet op rentmeesterschap: duurzaamheid als leidend principe voor ons handelen.

Waarin we teleurgesteld zijn, is het gebrek aan trots. De toon van het document is zó vlak en grijs. Dat terwijl Hengelo zo’n kleurrijke, bloeiende stad is. Het college durft geen ronkende vergezicht aan, zegt ze op pagina 5. Maar een optimistisch en ronkend vergezicht is zeker wel realistisch. Ik ben trots dat ik in het hart van de Hengelose democratie mag werken voor het welzijn van de stad. En ik geef toe, er zijn forse financiële uitdagingen en er zullen moeilijke ingrepen moeten plaatsvinden. Zo realistisch ben ik wel. Maar als je niet start vanaf de zonzijde, kom je van de regen in de drup. Het CDA zal het college helpen om de komende tijd die trots weer terug te krijgen met positieve en optimistische voorstellen.

Waar we niet voor zijn, is de manier waarop dit college een greep uit de kas doet. Keuzes met structureel effect worden gedekt met incidenteel en onzekere baten. (binnenstad, duurzaamheid). Met de Algemene reserve als levensverzekering. Daarmee neem je een hypotheek op de toekomst. Ik schat in dat de wethouder financiën die de afgelopen vier jaar hard gewerkt heeft om het huishoudboekje op orde te krijgen, een slechte dag gehad moet hebben na het sluiten van dit document. Dus als het gaat om de bekostiging rest ons ook de vraag: HOE DAN? Wij gaan dit absoluut kritisch volgen.

En bovenal had ik verwacht dat het college een strategie neer zou leggen op hoe zij willen omgaan met welzijn en zorg bij krimpende budgetten. Met oog voor de mens achter de zorgvraag. Over vitaal ouder worden bijvoorbeeld. Wat we lezen is een hoofdstuk waarin de noodklok geluid wordt, maar de pijn van het maken van keuzes in de stad wordt teruggelegd. Ze zeggen 3x: we gaan budgetneutraal. Maar op pagina 17 staat vervolgens: maar dat gaat niet lukken. Mijn vraag aan het college is: wat gaat u op de korte termijn doen, want we hebben over 2018 en 2019 rond de € 10.000.000 tekort. De grote vraag is ook hier: HOE DAN?

Bijna van mijn stoel viel ik door de passage over afval. Zoals u weet, steunen wij het omgekeerd inzamelen helemaal. En slechts 10% van de mensen wil de container houden. Het tarief voor de grijze container gaat omlaag van € 36 naar € 24. Daarmee laat het college het principe van kostendekkendheid van het tarief los. Dat is 1. Maar onbegrijpelijk vind ik dat het financiële gat dat daar zeker uit gaat ontstaan, gedekt word uit de afvalreserve. Voorzitter, weet u wie die afvalreserve vult? Juist, alle Hengeloërs. Heel Hengelo betaalt voor de happy few met grijze container. Ik zie de borden nog zo aan de lantaarnpalen zitten: “Wij dumpen het afvalprobleem niet bij u”. Voorzitter, het is gewoon niet waar. Het gaat over de schutting bij heel Hengelo. Dit is de omgekeerde wereld. Kan de coalitie dit alstublieft uitleggen?

Waar ik me plaatsvervangend voor schaam is de passage op pagina 26 over de dienstverlening. Die gaat niet over wanneer we de e-mails gaan beantwoorden en beter dan een 1,4 gaan scoren. Dat staat er niet in. Het gaat wel over de verschillende rollen van de inwoners ten opzichte van de gemeente. En dan staat er: “De inwoner ALS ONDERDAAN heeft alles te maken met het toezien op wet- en regelgeving”. Inwoner als ONDERDAAN? Serieus, voorzitter? Hoe kun je nu als college met het gebruik van dit soort feodale teksten met droge ogen beweren een gelijkwaardig gesprek met de stad te willen voeren? Dit kan de coalitie toch niet menen voorzitter? Graag een heldere uitleg naar de raad, maar vooral naar de inwoners van onze stad.

Vragen. Als ik dit document lees en ik kijk terug op de afgelopen jaren en de campagne, had ik een aantal duidelijke en richtinggevende keuzes verwacht.
Bijvoorbeeld de appartementen in het stadskantoor waar ProHengelo uitgebreid de publiciteit mee zocht. Het zou de binnenstad redden. Ik zie het niet terug. Hoe staat het met het onderzoek naar omvorming? Gaat dat er komen? Zo ja, wanneer? 
Ik verwachtte ook een pertinent verbod op windmolens in Hengelo, waar de VVD zo hard over van de toren blies: geen windmolens, die passen niet in Hengelo. Er komt inderdaad niet één windmolen. Er komen twee windmolens. Kan de VVD zo aan de raad uitleggen hoe serieus zij hun eigen beloftes nemen op dit vlak en wat zij nu écht willen als het gaat om windmolens in Hengelo?
Ook had ik verwacht dat er meer geld zou komen voor de veiligheid in de stad. Meer BOA’s, zoals D66 en VVD graag wilden. U had het CDA daar aan uw zijde gevonden. Niets daarvan. Sterker nog: de ambtelijke organisatie krijgt een taakstelling van 2%.

Al met al kom ik tot de conclusie dat dit een teleurstellend document is voorzitter. Zonder richting, slagvaardigheid en financiële onderbouwing. En vol ontwijkende taal en vol tegenstellingen. Olie en water. Het mengt niet. Dat er dingen in staan waar we het niet mee eens zijn is logisch. Dat hoort erbij. Maar het kan zoveel beter.

Het CDA ziet dus uit naar de concrete uitwerking van dit document bij de begroting. Wij zullen ons steentje daaraan bijdragen en dan komt dat vast wel goed, we zien het van de zonzijde. HOE DAN? Zo zullen wij een concreet voorstel indienen om het betaald parkeren te stoppen na 18.00 uur. En willen we het initiatief nemen voor lagere bouwleges bij duurzame bouwplannen. Wij zullen dus kritisch blijven kijken en verbeteringen aandragen.

Voor nu kijken we uit naar de antwoorden op onze vragen.

Hanneke Steen-Klok, fractievoorzitter CDA Hengelo

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.