04 oktober 2017

Ledenraadpleging maandag 2 oktober jl. en vervolg op maandag 4 december

Op maandag 2 oktober jl. heeft het CDA Hengelo een ledenraadpleging gehouden, geen ledenvergadering. Dit past in de lijn van de commissarissen om met een frisse blik naar CDA Hengelo kijken en de partij weer fit maken voor de toekomst.

De belangrijkste taak van de commissarissen is de rust terug te brengen binnen CDA Hengelo en de afdeling voor te bereiden op de gemeenteraadsverkiezingen. En daar zijn de commissarissen mee bezig. Maar dat kost uiteraard tijd. Tijd die de commissarissen ook zullen nemen. Zij kiezen voor een zorgvuldig proces. En zij zitten daarbij zeker niet stil. 
De commissarissen hebben een vertrouwenscommissie, een programcommissie en een campagnecommissie ingesteld.  Alle commissies zijn inmiddels aan de slag gegaan en worden zo nodig uitgebreid en aangevuld met nieuwe mensen.

Voor de kandidatenlijst zijn 24 personen aangemeld. Daarvan zijn 2 personen kandidaat voor het lijsttrekkerschap. De vertrouwenscommissie heeft Marcel Elferink voorgedragen om lijsttrekker te worden. Daarnaast heeft echter een aantal leden gebruik gemaakt van de mogelijkheid om ook fractievoorzitter Maureen Muller als kandidaat naar voren te schuiven.
Daarom is besloten de verkiezing van de lijsttrekker uit te stellen tot 4 december.

De commissarissen gaan zich nu concentreren op de totale kandidatenlijst, dus inclusief de lijsttrekker. Het doel is om een aansprekende lijst samen te stellen waar de leden van de afdeling zich in kunnen herkennen. Daar gaan de commissarissen nu verder aan werken.
De vertrouwenscommissie gaat met de aangemelde personen in gesprek om vervolgens tot een volledige advies-kandidatenlijst te komen.

De planning ziet er als volgt uit: tijdens de volgende vergadering op maandag 4 december wordt eerst het CDA-verkiezingsprogramma vastgesteld, daarna de kandidatenlijst en aansluitend wordt de campagne van het CDA Hengelo gestart!

De leden van het CDA Hengelo ontvangen t.z.t. de uitnodiging voor de vergadering op maandag 4 december.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.