CDA Hengelo draagt het college op de parkeertijden in het centrum gelijktijdig te laten eindigen met de winkels en liefst zelfs eerder. Dit om de aantrekkelijkheid van de binnenstad te vergroten en parkeren niet de melkkoe van de gemeente te laten zijn.

Motie Parkeertijden sluiten gelijktijdig met winkels:

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 18 juli 2018

Constaterende dat:

 • de Raad van Hengelo het integrale actieplan voor een vitale Hengelose binnenstad in november 2017 heeft vastgesteld;
 • in dit actieplan is opgenomen dat er klantvriendelijke parkeeroplossingen voor onder andere de auto gaan komen;
 • in het coalitieprogramma 2018-2022 staat geschreven dat het college de hoogste prioriteit geeft aan de ontwikkeling van de binnenstad en hiervoor nog eens extra structureel middelen beschikbaar stelt;

Overwegende dat:

 • een werkgroep met gemeente, ondernemers en een vertegenwoordiging van de SCH bezig is met een integraal parkeerplan voor de binnenstad;
 • dit parkeerplan voor 1 juli 2018 gereed zou zijn en worden aangeboden aan de Raad;
 • de tijden waarop betaald parkeren geldt deel moet uitmaken van dit parkeerplan;
 • betaald parkeren regulerend moet werken en geen melkkoe voor de gemeente mag zijn;
 • het geen enkel nut heeft dat er tot 19.00 uur betaald moet worden terwijl de winkels om 18.00 dicht zijn
 • het goed is voor de horeca - en uitnodigend voor de bezoekers om langer en aansluitend aan het winkelen in de binnenstad te verblijven - als er niet meer na sluiting van de winkels betaald hoeft te worden voor het parkeren van de auto;
 • de gemeente nieuwe experimenten met betaald parkeren moet overwegen om de aantrekkelijkheid van de binnenstad te vergroten, te denken valt aan schrappen betaald parkeren op donderdag(koop)avond en verlagen parkeertijd van 18.00 naar 17.00 uur tijdens de gehele week m.u.v. zondag (is reeds gratis)

Draagt het college op:

 1. het parkeerplan voor de binnenstad z.s.m. doch uiterlijk 1 september 2018 aan te bieden aan de Raad;
 2. het parkeerplan en de voorstellen met financiële gevolgen opnemen in de begroting 2019;
 3. bij deze voorstellen ook aan te geven wat de effecten zijn van 

  • het aanpassen van de betaald parkeertijd van 19.00 naar 18.00 uur
  • het beëindigen van het betaald parkeren op donderdag(koop)avond
  • het aanpassen van de betaald parkeertijd van 19.00 naar 17.00 uur
  • gedurende de hele week m.u.v. de zondag (is reeds gratis)

en gaat over tot de orde van de dag.

CDA Hengelo       PVV Hengelo

Hanneke Steen    Jeanet Nijhof

Vragen of opmerkingen? Je kan me altijd bereiken via onderstaand formulier:

Contact

Uw gegevens

* Verplicht veld

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.