Op donderdag 25 oktober 2018 was er voor het eerst in deze raadsperiode een politieke markt in 't Proggiehoes in Beckum. De voortgang van het Dorpsplan Beckum en Oele werd besproken aan de hand van een vijftal punten:

  • Kleinschalige woningbouw
  • Sport betaalbaar en toegankelijk houden
  • Toekomst Beckumer gemeenschapsgebouwen
  • Optimalisatie buitenwegen/fietspaden in en door Oele en Beckum
  • Verkeer: Haaksbergerstraat N739

Het Dorpsplan bestaat uit 12 punten, maar dit waren de onderwerpen die tijdens deze politieke markt werden besproken waarbij de leefbaarheid van Beckum en Oele de hoofdzaak was.

Via tafelgesprekken werden de raadsleden en twee aanwezige wethouders bijgepraat en kregen zo een kijkje van de problemen en kansen waar Beckum en Oele mee te maken krijgen. Ook de Stadsdeelregisseur Buitengebied en ambtenaren die bij deze agendapunten betrokken zijn, praatten mee. De gemeenteraadsleden en fractievertegenwoordigers waren in grote getale aanwezig, evenals de inwoners van Beckum en Oele. 

Het was een positieve, productieve avond waarbij vanuit de gemeenteraad de nodige handreikingen vanuit Beckum en Oele zijn aangenomen. Ook is afgesproken dat er nog dit jaar een tweede avond gepland wordt om vooral de voortgang van de eerste drie punten te bespreken. Deze zijn namelijk erg met elkaar verweven en zijn niet los te zien van elkaar. 

Wij danken Oele en Beckum voor de aanwezigheid, het enthousiasme en het meedenken.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.