Alice Stortelder

Fractievertegenwoordiger

Mijn naam is Alice Stortelder en vanaf 1980 woon ik met veel plezier in Hengelo. Ik ben gehuwd en heb een volwassen zoon. Ik heb vele jaren gewerkt als reclasseringswerker en heb in die functie veel ervaring en kennis opgedaan over wat er zoal speelt in de samenleving.

Belangrijk vind ik dat de gemeente dicht bij de inwoners van Hengelo staat, contact met de mensen in de wijken heeft en dat men de weg weet te vinden naar het gemeenteloket met hun vraag en/of probleem. Daarbij is de menselijke maat van belang en onnodige bureaucratie moet verdwijnen.

Samenwerking in buurtcentra met jongerenwerk, opbouwwerk, wijkagent en andere dienstverleners maakt dat de leefbaarheid van de wijk verbetert. Daarnaast dient de gemeente een start te maken om met alle bewoners in gesprek te gaan over hoe de energietransitie kan plaatsvinden. Bedrijven, instellingen en overheid kunnen starten met duurzame en groene energie. Extra aandacht is vereist voor mensen met een kleine portemonnee.

Tenslotte vind ik de veiligheid in de samenleving belangrijk. Op straat, in het uitgaansleven, op de werkplek, op school, digitaal en vooral in de huiselijke kring.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.