Kandidaten GR2018

#1 Marcel Elferink

Hengelo is de stad waar ik 47 jaar geleden ben geboren en waar ik nu nog steeds met veel plezier woon, samen met mijn vrouw en dochter. Een prachtige stad met alle voorzieningen die het leven prettig maken, maar ook een groot dorp waar we elkaar nog (her)kennen en betrokken zijn bij elkaar. Graag wil ik mijn steentje bijdragen aan de toekomst van deze stad. Een stad waar het voor iedereen fijn wonen, werken en samenleven is. Daarom ben ik sinds twaalf jaar actief voor het CDA Hengelo. Eerst in het bestuur, daarna als raadslid en nu als wethouder. Mijn motto is: “vraag niet aan de gemeente wat zij voor jou kan doen, maar vraag wat jij voor de gemeenschap kunt betekenen”. Een sterke samenleving - met een bloeiend verenigingsleven en vele vrijwilligers en lokale initiatieven - maakt Hengelo krachtig en prachtig. Dit wil het CDA ondersteunen.
De komende jaren wil ik me in het bijzonder blijven inzetten voor een vitale en aantrekkelijke binnenstad waar het gezellig winkelen en verblijven is. De opwaardering van de binnenstad is in gang gezet met het "Actieplan Vitale Binnenstad" dat breed gedragen wordt. We moeten nu doorpakken. Het CDA zet zich hier honderd procent voor in. Ook maak ik me sterk voor een groene en duurzame stad. Dit betekent niet alleen letterlijk meer ruimte voor groen en ecologie, maar ook het hergebruik van grondstoffen en de omschakeling naar schone en duurzame energiebronnen moet verder opgepakt worden. Het CDA is nodig om een antwoord te geven op deze en vele andere uitdagingen. Zowel op sociaal, fysiek als financieel terrein. Uitdagingen waarop we een positief, duurzaam en sociaal antwoord willen geven. In goede samenwerking met onze inwoners wil ik bouwen aan een gezonde en bruisende toekomst van onze stad.

 

 

#2 Hanneke Steen

"Wat is er nou zo mooi aan Hengelo?” vroeg iemand me laatst. Het eerste dat me te binnen schoot: ”Dat is gewoon een gevoel”. Mijn naam is Hanneke Steen, ik ben 34 jaar en ik woon samen met mijn man en onze hond in de Slangenbeek. Ik werk bij Rijkswaterstaat als afdelingshoofd.
Als geboren en getogen Hengelose heb ik een paar jaar in Groningen gewoond voor mijn studie. En als ik dan in het weekend met de trein station Hengelo weer binnenreed en de stadhuistoren zag dacht ik “ Zo, ik ben weer thuis”. Dat gevoel van thuiskomen is wat ons Hengeloers bindt.
Wat ons ook bindt zijn onze vele verengingen, clubs en vrijwilligers. Zij geven Hengelo kleur en samenhang. Daarom vindt ik het belangrijk dat we hen serieus nemen en de kans geven te doen waar ze goed in zijn. Samen aan het roer! De afgelopen vier jaar heb ik me ingezet voor onze Hengelose begroting en financiën, veiligheid en cultuur. Ook de komende jaren wil ik graag bouwen aan:             

 • Gevulde winkelpanden in de binnenstad
 • Vroeg en vaak inspraak voor de inwoners van Hengelo bij belangrijke beslissingen. Zo staan we samen aan het roer
 • Aandacht voor het verenigingsleven.

#3 Ron Wesseling

Mijn naam is Ron Wesseling, ik ben getrouwd en woon met mijn vrouw en dochter in Hasseler Es.           
Naast mijn werk als vakgroep manager bij Bouwend Nederland ben ik al 13 jaar, waarvan ruim 10 jaar als voorzitter, actief voor de Wijkraad Hasseler Es. Vanuit deze rol heb ik Hengelo, en de Hasseler Es in het bijzonder, goed leren kennen.  
Hengelo is mooie, groene stad waarin het goed wonen is. Maar dit moet ook zo blijven. Het centrum moet worden aangepakt, (sociale) voorzieningen moeten op peil blijven en waar mogelijk worden verbeterd, de mismatch op de arbeidsmarkt moet worden aangepakt, Hengelo moet aantrekkelijk zijn voor bedrijven om zich te vestigen, duurzaamheidsuitdagingen moet worden opgepakt,  etc.. Oftewel Hengelo is nog lang niet af.
Ik wil mij gaan inzetten voor een Hengelo waar het ook in de toekomst fijn, wonen, werken en recreëren is. Daarom wil ik bouwen aan een bruisende stad!

#4 Vincent Kamp

Als ik uw volksvertegenwoordiger mag zijn wil ik mij samen met mijn fractiegenoten in de volgende raadsperiode inzetten voor een Hengelo waar de verschillende generaties met elkaar samenwerken en elkaars kennis en ambities delen. Verder ben ik van mening dat:

 • de Hengelose economie gestimuleerd moet worden. Te beginnen om ervoor te zorgen dat de gemeente haar producten zoveel mogelijk afneemt bij Hengelose of regionale ondernemers
 • er in de volgende raadsperiode een begin gemaakt moet worden met het beleid om de gastransitie goed te laten verlopen in Hengelo. Dit zodat de gastransitie niet tot onnodige kosten leidt voor de inwoners van Hengelo en het bedrijfsleven
 • er buiten de winkeltijden gratis geparkeerd kan worden
 • de geluidshinder en de uitstoot van fijnstof beperkt moeten worden.
   
   

#5 Jan Jacobs

Mijn naam is Jan Jacobs; 51 jaar, getrouwd en vader van 2 kinderen, werkzaam als projectleider in de hightech industrie.
Ik wil meer voor mijn stad betekenen en meedenken over een nog mooier, beter en veiliger Hengelo. De uitgangspunten van het CDA spreken mij aan. Het gaat om rentmeesterschap, solidariteit, rechtvaardigheid en maatschappelijk initiatief.
Het huishoudboekje van de gemeente moet op orde zijn. Niet meer uitgeven dan er is. Niet alleen kijken naar het hier en nu, maar ook naar de toekomst. Het Hengelose sociale vangnet blijft er voor diegenen die het echt nodig hebben. Uitgangspunt is dat onze inwoners, naar vermogen, voorzien in hun eigen inkomen en gebruik maken van hun talenten. Een actief verenigingsleven, een gezond bedrijfsleven, een gezellig uitgaansleven en onderlinge betrokkenheid van burgers in buurten en wijken zijn daarvoor van het grootste belang.
Ik wil me inzetten voor de inwoners die een steun in de rug nodig hebben, maar ook voor hen die door goede voorzieningen zelf tot grote hoogte kunnen stijgen.

 

 

#6 Nuri Akfidan

Ik ben Nuri Akfidan geboren in Turkije en sinds 1974 woonachtig in Hengelo.  Gehuwd en vader van drie zonen. Inmiddels ben ik al jaren werkzaam als docent bij Scholengroep Carmel Hengelo (Avila, Twickel, Spindel, Grundel). Daarnaast ben ik als bestuurslid van de Mariakerk actief binnen de Suryoye gemeenschap.
Hengelo is voor mij een stad om trots op te zijn. Een plaats waar ik niet alleen graag wil wonen en werken maar ook wil bouwen. Bouwen aan onze samenleving die rijk is aan diverse mooie culturen waar mensen nog veel van elkaar kunnen leren. Een verrijking voor de samenleving van Hengelo. Een samenleving die zijn basis vindt in de christendemocratie waarbij vertrouwen, tolerantie en respect hoog in het vaandel staan.  We willen een mooie en leefbare stad creëren waar elke inwoner van Hengelo van jong tot oud zich thuis voelt. Er is echter nog veel werk te verzetten. Niet alleen op het sociale vlak maar ook op het fysieke.
Samen kunnen we er een bruisende stad van maken. Doet u ook mee?

 
 

#7 Bernadette Morskieft

Mijn naam is Bernadette Morskieft. Ik ben geboren in Oele en woonachtig in Beckum. Niet alleen mijn (sociale) leven speelt zich af in het buitengebied, het is ook de plek waar mijn hart ligt. Het zal voor u dan ook geen verrassing zijn dat ik mijn pijlen vooral op het buitengebied van Hengelo wil richten. Dus Beckum en Oele dichter naar Hengelo toe brengen en uiteraard ook andersom. De slogan 'Meer dan een wijk van Hengelo' is zeker hierop van toepassing. Hengelo kan alleen een bruisende stad zijn als het buitengebied hier ook deel van uitmaakt. Daarom wil ik bouwen aan een bruisend Hengelo.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.