Vincent Kamp

Fractievertegenwoordiger

Als ik uw vertegenwoordiger mag zijn, wil ik mij, samen met mijn fractiegenoten in de volgende raadsperiode inzetten voor een Hengelo waar de verschillende generaties met elkaar samenwerken en elkaars kennis en ambities delen.

Verder ben ik van mening dat:
•   de Hengelose economie gestimuleerd moet worden. Te beginnen om ervoor te zorgen dat de gemeente haar producten zoveel mogelijk afneemt bij Hengelose of regionale ondernemers
•  er in de volgende raadsperiode een begin gemaakt moet worden met het beleid om de gastransitie goed te laten verlopen in Hengelo, zodat dit niet tot onnodige kosten leidt voor de Hengelose inwoners en het bedrijfsleven
•  er buiten de winkeltijden gratis geparkeerd kan worden
•  geluidshinder en de uitstoot van fijnstof beperkt moeten worden 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.