18 april 2017

Vragen over voortbestaan Kindertelefoon, Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg en Stichting Sensoor

Dinsdag 11 april 2017 jl. luidde de Kindertelefoon de noodklok over het voortbestaan. De organisatie is bang in de financiële problemen te komen nu het met alle gemeenten moet onderhandelen over de betaling voor de diensten. Vanaf 2018  veranderd deze van een gezamelijke financiering via de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) naar individuele financiering per gemeente.

 ‘Kopen niet alle 388 gemeenten de zorg tijdig in, dan is de Kindertelefoon wettelijk verplicht een sociaal plan in gang te zetten, en dus het vertrek van medewerkers voor te bereiden. Met minder personeel neemt onze bereikbaarheid af. Dat gaat ten koste van kinderen.’ Zo meldt de organisatie in het NRC.

Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ), de organisatie van vertrouwenspersonen voor kinderen en ouders in de jeugdzorg, en Sensoor, waar volwassenen met problemen terecht kunnen voor een luisterend oor, hebben hetzelfde probleem. 

Als CDA vinden we het belangrijk dat de dienstverlening van stichting De Kindertelefoon, stichting Sensoor(Luisterend Oor) en stichting AKJ (Vertrouwenswerk Jeugd) blijft bestaan.

Daarom heeft de CDA-fractie de volgende vragen:  

1. Deelt het college met de CDA-fractie het grote belang van de bereikbaarheid van de Kindertelefoon, het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) en Sensoor voor de inwoners van onze gemeente?  

2. Is het college voornemens een overeenkomst te sluiten met de stichting De Kindertelefoon,  Stichting AKJ en Stichting Sensoor? Graag een toelichting.  

3. Zijn er mogelijkheden om de samenwerking met andere Twentse gemeenten te zoeken om over-     overeenkomsten te sluiten met bovengenoemde organisaties? 

4. Wanneer verwacht het college de raad een besluit voor te leggen over het beschikbaar stellen van       budget voor de drie organisaties?  

5. Verwacht het college dat het daarmee mogelijk is de standaardovereenkomst uiterlijk per 1 juni 2017, de datum waarop de organisaties zekerheid moeten hebben over hun continuïteit, getekend terug te sturen? 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.