28 mei 2019

CDA stelt vragen over gevolgen wegwerkzaamheden Hengelerbrug voor Wiene en Zeldam

Gemeenteraadslid Andre Pierik heeft namens onze fractie vragen gesteld over de gevolgen van de gewijzigde situatie idoor de wegwerkzaamheden aan de Hengelerbrug. 

Er is sprake van veel verkeershinder in Twente. Ook in onze gemeente vinden er op diverse plekken aanpassingen/onderhoud en reconstructies plaats.    De Hengelerbrug over het Twentekanaal bij Goor is nu voor een maand afgesloten voor verkeer. Dit heeft tot gevolg dat een groot deel van dit verkeer komende vanaf Hengevelde en Haaksbergen sluiproutes kiest, onder andere via de Dorreweg en de Veldhuisweg. Vandaar dat er “beperkte” verkeerslichten geplaatst zijn op de Rijksweg, ter hoogte van “van de Riet”.  

Mede hierdoor is de Rijksweg afgesloten vanaf de Bollenweg. Dit creëert ons inziens een vreemde situatie. De vele agrarische bedrijven op het Zeldam zijn op deze manier moeilijk bereikbaar, vooral wetende dat ook de parallelweg binnenkort wordt afgesloten. Dit zal tot gevolg hebben dat ook de Tankinksweg een sluiproute zal worden. Vooral in de ochtendspits geeft dit veel problemen. De veiligheid van de fietsers en met name de kinderen die fietsend naar OBS Wiene gaan, is in het geding.  Het CDA heeft hierover de volgende vragen:  

1. Kan de Rijksweg weer volledig toegankelijk worden gemaakt vanaf de Bollenweg, wat betekent dat er ook een verkeerslicht op de Bollenweg moet komen.

2. Zo nee, waarom niet?

3. Deelt u onze mening dat de verkeersveiligheid met name op de Tankinksweg in het geding is?

4. Zo nee, waarom bent u van mening dat de verkeersveiligheid op de Tankinksweg niet in het geding is?

5. Zo ja, welke maatregelen gaat u treffen om de verkeersveiligheid op de Tankinksweg te verbeteren? 

6. Hebt u regelmatig overleg met Rijkswaterstaat over de planning van de diverse onderhoudsprojecten en kunnen wij als gemeente nog invloed uitoefenen op deze planning? 

  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.