25 februari 2019

Uitnodiging verkiezingsavond 7 maart aanstaande

Voor jongeren wordt het steeds moeilijker om een geschikte woonplek te vinden in de dorpen en buurtschappen. Dat is jammer, want zo ontvolkt ons platteland en worden voorzieningen en het verenigingsleven aangetast. Ook voor ouderen is het lastig geschikte woningen te vinden in de eigen omgeving.

Het CDA wil de komende jaren inzetten op meer ruimte voor woningen voor starters en ouderen. Dit is een belangrijk thema, dat aan de orde komt op de bijeenkomst voor de verkiezingen voor provinciale staten en de waterschappen op donderdagavond 7 maart aanstaande bij Spoolder in Bentelo.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de CDA-afdelingen Borne, Haaksbergen en Hof van Twente. Lijsttrekker en gedeputeerde Eddy van Hijum zal samen met kandidaat Ben Eshuis ingaan op de plannen van het CDA voor de provincie voor de komende vier jaar, om het welzijn, de welvaart en de leefbaarheid voor onze dorpen en buurtschappen te behouden. Ook Europarlementariër Annie Schreijer komt aan het woord. Zij zal haar visie op de toekomst van ons mooie gebied geven en wat de Europese Unie daarvoor kan betekenen.

Op 20 maart kunt u niet alleen voor de provincie kiezen, maar ook voor de waterschappen! De waterschappen staan voor een grote opgave. Het veranderende klimaat betekent dat er veel werk aan de winkel is om droge voeten te houden, maar ook te zorgen dat landbouw, natuur en andere functies optimaal van water worden voorzien. Daarom zijn op 7 maart ook verschillende kandidaten voor de waterschappen aanwezig, onder meer Johan Vennevertloo (Waterschap Rijn en IJssel) en Ellen Hemmers (Waterschap Vechtstromen). Zij gaan in op de vraag waar de waterschappen de komende jaren op in moeten zetten.

De verkiezingsbijeenkomst op 7 maart a.s. in Bentelo is voor iedereen toegankelijk en start om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) bij Spoolder in Bentelo (Onze Lieve Vrouwestraat 2, 7497 MA Bentelo).

Wij zien u graag!  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.