21 juni 2019

Vergoeding oud papier uit voorziening afvalstoffen

In november vorig jaar (2018) heeft de gemeenteraad Hof van Twente unaniem een motie van het CDA aangenomen waarin het College werd opgeroepen te onderzoeken of een deel van de voorziening afvalstoffen ingezet kan worden voor een verbeterd tarief voor het inzamelen van oud papier. Dit om de inspanningen van diverse verenigingen en burgers die oud papier inzamelen te belonen en het belang van een circulaire economie te bevorderen.

Het CDA is daarom blij met het voornemen van het College om deze suggestie over te nemen. In de Kadernota die afgelopen dinsdagavond 18 juni meningsvormend ter sprake kwam in de raad, stelt het College voor hier € 15.000 voor uit te willen trekken uit de reserve afvalstoffen. Uiteraard steunt het CDA dit voorstel. Een kleine verhoging van het tarief oud papier van 10% zien wij als een blijk van waardering en een steun in de rug voor al die burgers en hun verenigingen die de Hof van Twente helpen op weg naar een circulaire economie.  In vrijwel alle kernen van Hof zorgt het maatschappelijke middenveld voor het periodiek huis-aan-huis inzamelen van oud papier. Door deze goede infrastructuur wordt het aanbod in de ´grijze ‘rest container beperkt en wordt het papier na recycling hergebruikt.

 

CDA Hof van Twente

Arjan Mulder

Woordvoerder fractie financiën en afval- en reststromen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.